*Nettavisen* Nyheter.

30 prosent av alt korttidsfravær antas å skylde alkohol

DAGEN DERPÅ: Bakrus er en stor årsak til sykefravær. Foto: Colourbox

Og nei, det er ikke alkoholikerne som står bak.

(Vest24 / BA.no): Rundt 30 prosent av alt korttidsfravær og rundt 15 prosent av langtidsfraværet på norske arbeidsplasser antas å være alkoholrelatert.

– Det er først og fremst sånne som oss, altså det store flertallet, som utgjør utfordringen her – ikke de med alkoholavhengighet, forteller direktør Elisabeth Ege ved Akan kompetansesenter. Organisasjonen jobber med å hjelpe ledere og medarbeider til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

BORTE I BAKRUS

Tallene stammer fra forskning fra 2005, men selv gjorde Akan en undersøkelse rundt dette sammen med AV-OG-TIL og Actis i mai og juni 2014. Denne peker i samme retning som forskningen, og viser at mange opplever at kollegaer blir hjemme fra jobb på grunn av bakrus.

– I underkant av 20 prosent oppgir at de har opplevd at kolleger har vært borte fra jobb på grunn av bakrus én eller flere ganger det siste år, sier Ege til Vest24.

Den webbaserte undersøkelsen omfatter rundt 1500 respondenter, derav ledere, tillitsvalgte, verneombud, HR-ansvarlige, bedriftshelsetjeneste og andre ansatte.

Ege forklarer at det høye korttidsfraværet skyldes vanlige arbeidstakere som drikker dagen før de skal på jobb.

– Norsk og internasjonal forskning viser at det er en sammenheng mellom alkoholbruk og fravær. Jo mer man drikker, jo større er den koblingen, sier Ege. Hun mener dette er en problemstilling det er viktig at norske arbeidsgivere er klar over.

– Vårt råd til arbeidsplasser er at man setter seg ned og lage et sett med kjøreregler. For eksempel at det ikke er greit å komme bakfull på jobb, og lager rutiner for hva som da skal skje. Disse må så gjøres kjent på arbeidsplassen.

Akan ser at bedrifter som gjør dette får mer åpenhet rundt alkoholforbruk, og at redusering av tabu rundt forbruk gir resultater. Med et sett med regler blir det også lettere for ledere å ta tak i problemer.

Ege erkjenner at de fleste nok vil unnlate å fortelle at de er hjemme fra jobb på grunn av bakrus.

– De færreste vil nok gjøre det. Men om man ser systematikk i at noen er borte på faste dager, så kan det være tegn på et problem.

SUKSESS MED ÅPENHET

Avinor, med sine rundt 3.000 medarbeidere derav 250 ansatte ved Bergen lufthavn Flesland, følger Akans råd for å tidlig hjelpe ansatte som har problemer knyttet til rus.

– Det er viktig å ha en ruspolitikk som er kjent i organisasjonen, og det er viktig at den er godt forankret høyt oppe i organisasjonen, sier Akan-koordinator i Avinor, Tormod Gilje, til BA.

– Det er viktig å skape åpenhet slik at det er mulig å snakke om slike ting, og å komme inn så tidlig som mulig for å hjelpe ansatte. Dette er spesielt viktig for oss hvor sikkerhet er første prioritet.

Som Akan-bedrift har Avinor nulltoleranse for rus i arbeidstiden. Dersom det serveres alkohol på seminar eller samlinger er hovedregelen at Avinor betaler maksimalt tre alkoholenheter.

BEKYMRINGSMELDINGER

– Det er viktig at det er slik i hele organisasjonen – fra topp til bunn, fastslår Gilje.

Gilje tror åpenheten rundt rus har bidratt til at Avinor har et relativt lavt sykefravær, på ca. 4,5 prosent. I fjor fikk de inn 40 bekymringsmeldinger rundt rus. Av de 40 er det 7 eller 8 som går på Akan-kontrakt. Før de revitaliserte Akan-arbeidet i 2007, var bekymringsmeldinger nærmest ikke-eksisterende.

– Det har økt veldig, og vi tenker det er veldig bra for å komme inn tidlig.

Avinor tror de med dette gjør det vanskeligere å ta en sykedag på grunn av alkoholforbruk dagen før fordi ledere har mer kunnskap, og medarbeidere generelt i større grad er klar over at det ikke er gyldig fraværsgrunn.

TILTAK I BERGEN KOMMUNE

Kommunen har workshops for å lære ledere å håndtere fravær knyttet til helger og høytider.

– Det er rimelig grunn til å anta at det også i Bergen kommune med vel 17.000 ansatte er medarbeidere som har et høyt alkoholforbruk og dermed har noe fravær som er relatert til dette, sier leder i HR-seksjonen i Bergen kommune, Bjørg Lædre men avviser at det er et stort problem.

Kommunen har de siste årene jobbet mye med generelle tiltak for å styrke det systematiske HMS-arbeidet. Det har vært en stor satsing på nærværsarbeid i hele den kommunale organisasjonen, der det er jobbet mye med å skolere både ledere og hele arbeidsmiljø.

– Som IA-bedrift har vi jobbet med å skolere ledere i å følge opp den enkelte. Det er gjennomført egne workshops der det blant annet er løftet frem hvordan ledere skal håndtere medarbeidere som har gjentakende fravær knyttet til helger og høytider, opplyser Lædre. Bergen kommune har også tilgjengelig en egen veileder rundt rusmisbruk.

Denne saken er levert av Vest24.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.