Totalt har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) de siste fem årene utbetalt nær 140 millioner kroner i erstatninger i 355 saker der pasienter har blitt operert uten at det var nødvendig og riktig med slik behandling, opplyser de i en pressemelding.

I fire av de 355 sakene mener NPE at operasjonen førte til at pasienten døde.

- En kvinne som feilaktig fikk fjernet eggstokkene, mistet muligheten til å få egne barn. En overvektig pasient som fikk fedmekirurgi uten godt nok grunnlag, mistet milten på grunn av komplikasjoner. En mann fikk fjernet en menisk, som førte til smerter og redusert bøyeevne. Han skulle ikke vært operert. Dette er eksempler på saker som (NPE) har behandlet og utbetalt erstatning i, opplyser NPE i en pressemelding.

– Kirurgi er i mange tilfeller en viktig og helt nødvendig del av god pasientbehandling. Men det må alltid gjøres en grundig vurdering av om kirurgi er den riktige behandlingen å tilby pasienten. I NPE ser vi eksempler på tilfeller der pasienter har blitt operert uten at det var riktig å tilby operasjon, og vi ser også eksempler på operasjoner som er mer omfattende enn det var grunnlag for, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

- Vi ser i sakene vi behandler eksempler på operasjoner som ikke burde vært gjennomført fordi kirurgi ikke var den beste behandlingsløsningen for pasienten. Vi ser operasjoner som ikke skulle blitt gjort fordi den øvrige helsesituasjonen til pasienten tilsier at det er for stor risiko knyttet til operasjonen, og saker der pasienten har fått fjernet organer uten at det var nødvendig, sier NPE-direktøren.

Se fylkesoversikt over utbetalingene fra NPE i perioden 2013-2017:

NPE skriver i pressemeldingen at de i perioden 2013-2017 har gitt medhold i totalt 355 saker, der det ikke var grunnlag for å operere pasienten.

- De aller fleste sakene gjelder behandling i offentlig helsetjeneste (314 saker). 56 prosent av sakene gjelder kvinner, 44 prosent gjelder menn. De fleste sakene gjelder ortopedisk kirurgi (212 saker). Nest etter dette kommer saker som gjelder gastrokirurgi (32 saker) og kirurgi knyttet til kreft og svulster (18 saker).