Gå til sidens hovedinnhold

36 forvaringsdømte løslatt mot statsadvokatens vilje.

Svært mange forbrytere som er dømt til forvaring, blir løslatt av retten mot statsadvokatens vilje.

Av 57 prøveløslatte forvaringsdømte ble hele 36 løslatt mot statsadvokatens vilje, skriver Aftenposten fredag ifølge NTB.

Ifølge avisen var det i Norge per 2. januar i år i alt 193 personer som var idømt forvaringsstraff. Av disse er 108 personer løslatt, endelig eller på prøve.

Etter ti år går minstetiden som må sones av en forvaringsdom ut, og de som er dømt til forvaring, kan da begjære seg løslatt. Hvis påtalemyndigheten ikke samtykker, må saken inn for retten og avgjøres med en dom.

Mens kun 20 prøveløslatelser av forvaringsdømte er foretatt av kriminalomsorgen selv, er hele 57 av dem gjort av retten, og av disse 57 har retten valgt å prøveløslate 36 forvaringsdømte mot påtalemyndighetens vilje, skriver avisen.

- Forvaringssakene er ofte saker som omtales i mediene, og som skaper reaksjoner også i allmennheten. Kriminalomsorgen er veldig forsiktig med å løse opp på disse soningsforholdene fordi man er redde for svikt, enten ved nye kriminelle handlinger i en permisjon eller ved uteblivelse fra permisjon, sier forskningsleder Berit Johnsen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. (NTB)

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn

Kommentarer til denne saken