Gå til sidens hovedinnhold

37.500 får bedre pensjon

Stortinget endrer pensjonsforslaget.

Stortingets arbeids- og sosialkomité har behandlet Regjeringens forslag til lov om avtalefestet pensjon for ansatte i offentlig sektor.

Dette er hovedpunktene:

  • Pensjonsforliket står ved lag.
  • Intensjonene i pensjonsreformen følges opp.
  • Egen pensjonsløsning for arbeidstakere i fristilte etater.

Lovforslaget får først og fremst betydning for pensjonsrettighetene til årskullene fra og med 1949 til og med 1953-årgangen.

Flertallet, bestående av Ap, H, KrF, SV og Sp – med tilslutning fra V, støtter Regjeringens forslag - med ett viktig unntak:

«Under komiteens høring kom det fram at mange arbeidstakere i såkalte «fristilte etater», som Posten, Telenor, Arcus, Mesta, NRK osv. med oppsatte rettigheter i Statens Pensjonskasse sto i fare for å miste vesentlige pensjonsrettigheter som følge av samordningen av offentlig tjenestepensjon og avtalefestet pensjon i privat sektor. Under komitéhøringen ble det lagt frem eksempler på at fremtidige pensjonister ville tape flere titusen kroner i pensjon hvert år, dersom samordningen ble iverksatt som foreslått.»

Komiteens flertall har derfor kommet frem til en pensjonsløsning som er i tråd med hovedintensjonen i pensjonsreformen og som sikrer disse gruppene en god pensjon.

Kompensasjon på 85 prosent
- Det er viktig og bety at de som er årskullet 1949-1953, kommer til å få en kompensasjon for samordningsfradraget på 85 prosent, sier informasjonsrådgiver Thomas Nordvik Strandberg til Nettavisen.

Pensjonsløsningen angår cirka 2500 pensjonister i hvert årskull, og innebærer at det skal lønne seg å stå i arbeid lenger.

- Det betyr at cirka 2500 i 15 årskull, hvilket utgjør 37.500, kommer får bedre pensjon enn det lå an til, forklarer Strandberg.

Alle offentlige ansatte med fulle rettigheter garanteres en alderspensjon på minst 66 prosent når de går av ved fylte 67 år, og pensjonen øker ved senere uttak.

Kommentarer til denne saken