Setter du på stoppeklokken og ta tiden når du skal dusje? Når klokken viser tre minutter bør du nemlig være ferdig, rådet byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, byens innbyggere om.

Oslos drikkevannsbeholdning minker og minker. Derfor har kommunen siden januar allerede forsøkt å få sine innbyggere til å kutte i vannforbruket sitt, uten særlig hell.

– Vi er avhengig av nedbør og at det spares på vannet underveis hos hele storsamfunnet. Det være seg privatpersoner og større samfunnsaktører. Alt vil hjelpe, sier han.

Har oppdaget 159 lekkasjer til nå i år

Tidlig i mai uttalte Vann- og avløpsetaten i Oslo til NRK at omlag 40 prosent av drikkevannet forsvinner før det i det hele tatt når frem til kraner, dusjer og toaletter i Oslos hus og leiligheter.

Til Nettavisen sier leder for vanndistribusjon i Vann- og avløpsetaten, Bjørn Olav Rosseland, at det hittil i år er oppdaget 159 lekkasjer fra rørledningene som slynger seg under Oslos overflate.

Man skiller mellom det som kalles hovedledninger og stikkledninger (ledning som knytter din eiendom til kommunalt vann- eller avløpsanlegg). På det offentlige nettet, altså de Oslo kommune selv har ansvar for, er det oppdaget 77 lekkasjer i 2022. Innen fem uker etter at en feil oppdages, må lekkasjen rettes opp.

På private stikkledninger er det hittil i år oppdaget 82 lekkasjer.

– Av disse er 40 ikke utbedret på grunn av diverse private forhold. Vann- og avløpsetaten følger opp alle private lekkasjer og gir pålegg om utbedring med kort frist. Normalt sett pleier de fleste utbedringene å være utført innen cirka fem uker fra vi oppdager dem, sier Rosseland til Nettavisen.

Kan bli svindyrt

Som følger av vannmangelen har Oslo kommune intensivert lekkasjejakten, og skulle du være så uheldig å bo et sted der det er oppdaget lekkasje, og lekkasjen er på et stikkrør som hører til bygget eller borettslaget du bor i, så kan det svi i lommeboka. Da kan kommunen nemlig, med loven i hånd, kreve at du fikser lekkasjen for egen regning. Hvis du da ikke fikser feilen, kan kommunen fikse den selv og sende regningen til deg i etterkant.

– Det er håpløst å gi et klart bilde på hva det koster å rette en lekkasje. Er lekkasjen et par meter under bakken der det er plen, så tar det ikke lange tiden å fikse lekkasjen. Er lekkasjen derimot midt i den mest trafikkerte veien, da snakker vi om helt andre summer, sier Hult.

Nettavisen har vært i kontakt med firmaet Lekkasjeteknikk AS, som jobber med å rette opp og fikse lekkasjer av typen som er beskrevet i denne saken her. De sier at kostnadene for å fikse en lekkasje på stikkledningen varierer veldig – men potensielt kan bli veldig høye.

– Anslagsvis, hvor dyrt er det å fikse en «vanlig lekkasje» på stikkledning?

– Det kommer helt an på, så det er vanskelig å si. Graver vi en hage kan det for eksempel komme på 50.000 kroner, men er det snakk om lekkasje ved koblingen rett ved hovedledningen kan det fort bli 150.000 kroner. Må man under støttemurer og brostein kan det bli enda dyrere. Det kommer helt an på hvor vannledningene ligger og på hvilken dybde, sier Thomas Mo til Nettavisen.

Mo er daglig leder i Lekkasjeteknikk AS, som blant annet jobber med å fikse lekkasjer på private stikkledninger i stor-Oslo. Han forteller at de har nok å gjøre om dagen.

– Det er nok å gjøre om dagen, så jeg skulle gjerne hatt flere på jobb, sier han.

– 100.000 går fort når man skal fikse en lekkasje

Man kan være heldig med at forsikringen dekker kostnadene, men det er ikke sikkert, forklarer han.

– 100.000 kroner går fort når man skal fikse en lekkasje i Oslos gater. Som et eksempel gjorde vi en jobb i forrige uke der estimert kostnad var på 140.000 kroner. Men så støtte vi på noe fjell når vi gravde og da stiger kostnadene ytterligere.

Han forsikrer om at de fleste jobber går helt fint, og at det ofte er «smack smack».

– Der det ligger vannrør har det jo vært gravd før, ellers hadde det ikke ligget noe rør der i første omgang. Spørsmålet er hva som er lagt oppå vannledningen i etterkant. Så er det ikke til å legge skjul på at det er mer infrastruktur i bakken i Bogstadveien enn på Stovner og Haugerud, sier han.

Les også: Oslo kommune trygler sine innbyggere: - Dusj kortere

Kan bli ekstremtørke etter hvert, men ikke ennå

Gjennom en rekke oppfordringer via media og andre kanaler har Oslo kommune innstendig forsøkt å få folk til å bruke mindre vann. Senest for noen uker siden fikk alle Oslo-innbyggere en SMS der de ble bedt om å skru av krana «for Oslo».

– Magasinfyllingen i Maridalsvannet er på 68 prosent. Fyllingsgraden gjelder ikke bare for Maridalsvannet, men hele magasinet som befatter hele Maridalsvassdraget. Normalt sett er det 93 prosent fyllingsgrad på denne årstiden, men nå er det 68 prosent, sier seksjonsleder i Vann- og avløpsetaten, Frode Hult til Nettavisen.

– Er det rekordlite?

– På ingen måte. I 1996 var vi nede i 30 prosent. Det var som følger av to tørre år på rad. Men fortsetter det nå å være tørt fremover og utover sommeren, så kommer vi dit også, sier han.

Flere tiltak i verktøykassa

For øyeblikket er det innført det som kalles tiltaksnivå én i Oslo, som følge av vannmangelen. Det gikk ut på at kommunen skulle varsle innbyggerne, og be folk om å bruke mindre vann.

Skulle magasinfyllingen i Maridalsvannet synke under 62 prosent, vil kommunen innføre tiltaksnivå to. Da vil man tømme alle fontener i byen, samt at kommunen vil slutte med vanning.

Synker vannstanden i Maridalsvannet til under 56 prosent, vil kommunen blant annet innføre restriksjoner for privat hagevanning og bilvask, ifølge VG.

Siste skritt, tiltaksnivå fire, vil innføres om vannstanden synker ned mot 50 prosent. Da kan kommunen bli nødt til å koble seg på Alnasjøen og Langlia, og de som får vann derfra blir nødt til å koke vannet sitt. Hvis Nøklevann også må kobles på, vil det bli stengt for friluftsbruk, ifølge avisen.

Slik oppdager du lekkasjer

Siden hver eneste dråpe drikkevann nå teller, ber vann- og avløpsetaten Oslos innbyggere om å si ifra om de mistenker at det kan være en vannlekkasje et eller annet sted. Det er flere ting man kan merke seg, som gjør at man kan oppdage en mulig vannlekkasje.

– Nå har det vært tørt så lenge, så hvis det for eksempel renner i en kum nå, så er det mistenkelig. Det skal ikke være mye vann i kummene nå, så da kan det tenkes at det skyldes en lekkasje. En annen ting som kan avsløre en mulig lekkasje er fuktighet i områder der det aldri har vært fuktig før, sier Rosseland og fortsetter:

– En annen ting man kan se etter er for eksempel søkk i asfalten. Det kan tyde på at det kan være en lekkasje, og at vann graver i jordmassene under asfalten, sier han.

Uavhengig om lekkasjen er på kommunens hovedledning eller på stikkledningen tilhørende din eller noen andre sin stikkledning, råder Vann- og avløpsetaten alle til å ta kontakt med dem om de mistenker lekkasje et eller annet sted.