- Vi tror vi skal klare å mobilisere en betydelig mengde, sier Klaus Rasmussen i organisasjonen «Bevar Hardanger» til Nettavisen.

I en pressemelding torsdag varsles det «aksjonsformer som ikke tidligere har vært i bruk».

Se pressemeldingen her

Mens Statnett gjør seg klar til å starte anleggsarbeidet fra Samnanger-siden, er «Bevar Hardanger» i full gang med forberedelsene til aksjoner.

Statnetts prosjektleder Steinar Bygdås opplyser at de starter anleggsarbeidet kommende mandag. De begynner med linjen som går fra trafostasjonen i Samnanger over Kvamskogen og til Mødalen, og det er fundamenteringen av tre mastepunkter som er første oppgave.

Rasmussen vil foreløpig ikke si noe om når og hvor det blir aksjoner, men sier at de holder seg løpende orientert om det Statnett holder på med.

I pressemeldingen Bevar Hardanger kom med torsdag heter det at aksjonene vil foregå i området der Statnett har anleggsarbeid.

Vil ty til sivil ulydighet
Rasmusssen bekrefter at «Bevar Hardanger» ikke vil gå av veien for sivil ulydighet og sier de har rådført seg blant annet med veteraner fra Alta-konflikten i 1978. Den gangen benyttet myndighetene den gamle oppviglerparagrafen for å varetektsfengsle noen av lederne for aksjonen.

- Vi går ikke til sivil ulydighet for moro skyld og har vurdert dette nøye. Det er en vanskelig beslutning å ta, men vi mener vi har de etiske argumentene på vår side, sier Rasmussen.

Må være over 15 år
På sin Facebook-side har «Bevar Hardanger» torsdag over 105.000 medlemmer. Herfra går det en lenke til en påmeldingsside for aksjonister. På denne siden - der de som registrerer seg må bekrefte at de er over 15 år (kriminell lavalder) og at de vil avstå fra vold og skadeverk - har det kommet inn over 4000 navn, ifølge Rasmussen.

- Vi skal ikke ha med barn, og vi gjør det klart for de som vil være med hva konsekvensene kan bli. Samtidig er det viktig å understreke at ikke alle aksjoner handler om sivil ulydighet. Det vil også være vanlige aksjoner og markeringer på siden av dette, sier han.

Mener Statnett ikke snakker sant
Mens Statnett mener at de nå går løs på den konfliktfrie delen av Sima-Samnanger - den som vil bli bygget uansett hva regjeringens sjøkabeleksperter konkluderer med i februar, har Bevar Hardanger et helt annet syn.

- Det er ikke sant det Statnett hevder, at dette er den delen som må bygges uansett, og det er ingenting som tyder på at det kommer strøm raskere til Bergen selv om de starter nå. Dette er et unødvendig tiltak, og kommunene i Hardanger er imot at anleggsarbeidet starter nå, sier Rasmussen.

«Vi vil stanse arbeidet dersom det ikke er mulig å gjennomføre det sikkert i forhold til anleggsfolk og aksjonister»

Prosjektleder Steinar Bygdås i Statnett

Må stanse hvis vi blir hindret
- Vi må bare ta til etterretning at det er varslet aksjoner, men vår plan er å starte opp anleggsarbeidet mandag. Er det folk i området som hindrer anleggsarbeidet, må vi forholde oss til det. Vi vil stanse arbeidet dersom det ikke er mulig å gjennomføre det sikkert i forhold til anleggsfolk og aksjonister, sier prosjektleder Steinar Bygdås til Nettavisen.

Den delen av Sima-Samnanger Statnett starter med er den 10 kilometer lange etappen fra Samnanger til Mødalen. Dette er den delen av strekningen som uansett skal bygges som luftlinje, har både Statnett, Olje- og energidepartementet og statsminister Jens Stoltenberg uttalt.

Resten av kraftlinjen må vente til regjeringens nye sjøkabelkonklusjon er klar i februar.

Det blir 52 master på den strekningen som skal bygges først, mens rundt 230 master på resten av strekningen Sima-Samnanger er satt på vent.

Steinar Bygdås uttaler at det i høst bare blir tid til fundamentering av mastepunkter, mens reisingen av selve stålmastene skal foregå til våren.

Les mer på Bevar Hardanger

Les mer på Statnett

Se Statnetts visualiseringen av endestasjonen Samnanger i video under. Filmen er laget i samarbeid med ViaNova og Hyperinteraktiv. Filmen er laget for å gi en realistisk illustrasjon av hvordan luftledningen blir. Master og linjer er tegnet hvite for å gjøre dem mer synlige. I virkeligheten vil mange master bli malt mørke og linjene være matte, ifølge Statnett.

HTML EMBED