44 nordmenn medlem av selvmordsklinikk

Dignitas holder til i dette bygget i Sveits. Syv nordmenn har fått hjelp av Dignitas til å avslutte livet sitt.

Dignitas holder til i dette bygget i Sveits. Syv nordmenn har fått hjelp av Dignitas til å avslutte livet sitt. Foto: Sebastian Derungs (AFP)

Antall norske medlemmer i Dignitas har økt fra 11 til 44 de siste fem årene.

Dignitas er en sveitsisk organisasjon som tilbyr assistert dødshjelp til sine medlemmer. Ved utgangen av 2018 hadde Dignitas 9064 registrerte medlemmer, hvorav 44 er nordmenn, viser tall Nettavisen har fått tilgang til.

Dette er en økning på 33 norske medlemmer fra 2013 til utgangen av 2018.

Dignitas har siden 1998 bistått 2771 mennesker med å avslutte livet. Totalt har syv nordmenn over årenes løp reist til klinikken i Sveits for å få hjelp til å dø.

Et medlemskap i Dignitas innebærer at pasienter med uhelbredelig sykdom kan reise til Sveits og få hjelp til å begå selvmord når en eventuelt ønsker å avslutte livet. Dignitas tilbyr også veiledning og støtte til sine medlemmer.

«Ved tilfelle av sykdom som vil føre til uunngåelig død, uutholdelig smerte eller uutholdelig funksjonshemming, kan Dignitas tilrettelegge - med begrunnet anmodning og medisinsk bevis – muligheten for en assistert selvmord for sine medlemmer,» skriver Dignitas på sine hjemmesider.

Ferske tall viser at én nordmenn benyttet seg av tjenesten i 2018. Dette er en nedgang fra 2017, da det var tre nordmenn som tok livet sitt med hjelp fra Dignitas.

2015 var det første året noen nordmenn benyttet seg av tjenesten til Dignitas. Det første året var det tre nordmenn som avsluttet livet sitt.

27 svensker fikk dødshjelp

Syv dansker, fem finner og 27 svensker står oppført på selvmordsstatistikken til Dignitas.

Statistikken viser at det er flest tyskere som velger å dø med hjelp fra den sveitsiske organisasjonen, etterfulgt av briter, franskmenn, sveitsere, italienere og amerikanere.

Dignitas har bistått totalt 1237 tyskere, 415 briter, 330 franskmenn, 180 sveitsere, 129 italienere og 101 amerikanere.

Aktiv dødshjelp er en samlebetegnelse for eutanasi og legeassistert selvmord. Ved eutanasi utfører legen en aktiv handling ved å injisere dødbringende medikamenter i pasienten. Mens ved legeassistert selvmord forsyner legen pasienten med dødbringende medikamenter som pasienten må innta selv.

Norske legers holdninger

En vitenskapelig artikkel som er publisert i Tidsskriftet Den norske legeforeningen, tar for seg to spørreundersøkelser fra 2014 og 2016 som kartlegger legers holdning til aktiv dødshjelp. I begge undersøkelsene var majoriteten motstandere av legalisering av aktiv dødshjelp.

Artikkelforfatterne skriver at legers holdning til aktiv dødshjelp har endret seg noe siden sist undersøkelse fra 1993.

«I 2016-undersøkelsen sa 9,1 % av respondentene seg «svært enig» og 21,5 % «litt enig» i at legeassistert selvmord bør tillates for personer som har «en dødelig sykdom med kort forventet levetid»,» lyder artikkelen.

«I 2014-undersøkelsen svarte 8,6 % at de ville ha vært villige til å utføre legeassistert selvmord hvis dette ble tillatt.»

«Som i 1993 var et flertall av norske leger imot aktiv dødshjelp, men det synes å være flere enn før som støttet legalisering i visse tilfeller. De færreste var selv villige til å utføre aktiv dødshjelp hvis det ble tillatt,» skriver artikkelforfatterne.

- Tungtveiende argument

OBAS-undersøkelse fra 2015 viser at et stort flertallet av befolkningen var tilhengere av aktiv dødshjelp.

Fremskrittspartiet (Frp) er det eneste politiske partiet på Stortinget som til dels støtter aktiv dødshjelp. Frp støtter aktiv dødshjelp i noen situasjoner i partiets prinsipprogram for stortingsperioden 2017 til 2021.

«Helseprofesjonenes motstand mot legalisering har trolig vært et tungtveiende argument for at politikere ikke har tatt opp spørsmålet her i Norge. Uten støtte fra sentrale helseprofesjoner og deres foreninger er det vanskelig å se for seg en innføring av aktiv dødshjelp,» konkluderer artikkelforfatterne i Tidsskriftet Den norske legeforeningen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer om emnet: Aktiv dødshjelp

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag