RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

45 000 i storskjerm-bot

Sist oppdatert:
Doms- og sanksjonsutvalget i NFF har besluttet å ilegge Vålerenga 45 000 kroner i bot, etter at de både under hjemmekampen mot Lyn Oslo og mot Lillestrøm, viste henholdsvis én og to kontroversielle episoder i reprise på storskjerm.

STORSKJERM-TRØBBEL: Debatten om bruk av storskjerm blir ikke mindre etter at NFF ga Vålerenga to bøter for brudd på reglene i 2006-sesongen. (Foto: Thomas Brekke Sæteren).
STORSKJERM-TRØBBEL: Debatten om bruk av storskjerm blir ikke mindre etter at NFF ga Vålerenga to bøter for brudd på reglene i 2006-sesongen. (Foto: Thomas Brekke Sæteren).
Les Doms- og sanksjonsutvalgets vurdering av episodene og utvalgets endelige beslutning:

Lillestrøm-kampen:
Etter kampen mellom Vålerenga og Lillestrøm ble det både fra NFF-delegaten og dommeren rapportert om at Vålerenga viste TV-sendingen med repriser på storskjermen gjennom hele kampen.

Dommeren skrev i sin rapport at reprisene førte til vanskelige arbeidsvilkår for dommerkvartetten i perioder, fordi det var flere situasjoner som var marginale og gjenstand for meningsytringer. Christian Grindheim, Vålerenga, ble tildelt gult kort for å henlede dommerens oppmerksomhet mot reprisen på storskjermen.

I tillegg til episoden som førte til at Grindheim ble tildelt gult kort, ble det også vist reprise av en omdiskutert straffesituasjon helt mot slutten av kampen.

Klubbens hevder at klubbens instruks for bruk av storskjermen ble fulgt i kampen mot Lillestrøm, med unntak av ved en anledning. Klubben erkjenner at straffesituasjonen som det vises til, ikke skulle vært vist.

Utvalget finner det bevist at det i den aktuelle kampen fant sted to tilfeller av brudd på Retningslinjene ved at det ble sendt repriser av kontroversielle situasjoner fra hhv. kampens 38. og 87. minutt. I henhold til Retningslinjenes punkt b) skal repriser av kontroversielle situasjoner ikke vises. Nevnte situasjoner var utvilsomt kontroversielle. Klubben erkjenner at situasjonen i det 87. minutt ikke burde har vært vist. Videre er Grindheims opptreden i det 38. minutt av kampen en klar indikasjon på at man stod overfor ”en kontroversiell situasjon”.

Lynkampen:

Etter kampen mellom Vålerenga og FC Lyn Oslo rapporterte NFF-delegaten at Vålerenga viste repriser på storskjermen av to omdiskuterte situasjoner – en straffe-situasjon i det 16. minutt og en offside-situasjon i det 78. minutt.

Av delegatens rapport fremgår det at straffesituasjonen ble vist to ganger i reprise og at to spillere fra Lyn løp mot dommeren og pekte på storskjermen.

Klubben hevder at de i denne kampen ikke kan se at den har brutt gjeldende retningslinjer for bruk av storskjerm.

Doms- og sanksjonsutvalgets vurdering av episoden under kampen mellom Vålerenga og Lillestrøm:

Retningslinjer for bruk av storskjerm/videoskjerm (heretter Retningslinjene) er inkorporert i Turneringsbestemmelsene for Tippeligaen 2006. Siden de er en del av Turneringsbestemmelsene, er overtredelser sanksjonerbare i henhold til Sanksjonsreglementet, se § 2-1, jfr. § 1-1 (1).

Utvalget legger videre til grunn at klubber som gis lisens for bruk av storskjerm på kampene, samtidig forpliktes til å følge de aktuelle retningslinjene. Det vises i den anledning til søknaden, hvor klubben bekreftet at de er kjent med reglementet og bekrefter at det vil bli fulgt.

Utvalget finner det bevist at det i den aktuelle kampen fant sted to tilfeller av brudd på Retningslinjene ved at det ble sendt repriser av kontroversielle situasjoner fra hhv. kampens 38. og 87. minutt. I henhold til Retningslinjenes punkt b) skal repriser av kontroversielle situasjoner ikke vises. Nevnte situasjoner var utvilsomt kontroversielle. Klubben erkjenner at situasjonen i det 87. minutt ikke burde har vært vist. Videre er Grindheims opptreden i det 38. minutt av kampen en klar indikasjon på at man stod overfor ”en kontroversiell situasjon”.

For så vidt gjelder myntkasting konstaterer Utvalget at det ikke foreligger noen forklaringer som beviser at myntkastingen er en følge av at det ble vist ”kontroversielle situasjoner” på storskjermen. Utvalget legger således til grunn at det ikke er bevist at det foreligger årsakssammenheng mellom visning av kontroversielle situasjoner på storskjermen og kasting av mynter.

Utvalget finner det heller ikke bevist at det foreligger gjentatte overtredelser gjennom hele kampen. Det vises til at det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger til å vurdere om dette er tilfelle.

Brudd på Retningslinjene er et sanksjonerbart forhold etter Sanksjonsreglementets § 2-1 (1) jfr. 1-1 (1)

Klubben gjør i sine merknader gjeldende at det er et nødvendig vilkår for å sanksjonere at storskjermfremvisningen har ledet til at sikkerheten til kampens aktører eller publikum er blitt redusert eller at dommerens integritet eller autoritet har blitt svekket, jfr. Retningslinjenes bokstav b).

Utvalget er ikke enige i dette. Utvalget legger til grunn at utgangspunktet må være at enhver overtredelse av Retningslinjene kan sanksjoneres med hjemmel i Sanksjonsreglementets nevnte bestemmelser. Det er dermed tilstrekkelig at det vises en kontroversiell situasjon. Utvalget forstår bestemmelsen i punkt b) slik at dersom visning av reprise av kontroversielle situasjoner fører til at sikkerheten for kampens aktører eller publikum reduseres eller visningen svekker dommerens integritet eller autoritet, kan Forbundsstyret trekke lisensen tilbake for en periode og forholdet kan i tillegg sanksjoneres etter Sanksjonsreglementet. Denne bestemmelsen gir med andre ord anvisning på en skjerpet reaksjon der hvor repriser av kontroversielle episoder faktisk fører til at det er fare for sikkerheten til de som oppholder seg på stadion, samt i de tilfeller hvor dommerens integritet og autoritet svekkes.

For at klubben skal kunne sanksjoneres, er det i henhold til Sanksjonsreglementets § 2-3 et krav om at klubben, ved de personer som handlet på vegne av klubben, har opptrådt forsettlig eller uaktsomt.

Utvalget legger til grunn at den som har opptrådt på vegne av klubben har opptrådt uaktsomt ved å vise repriser av straffesituasjonen i det 87. minutt og situasjonen der hvor Christian Grindheim fikk gult kort i det 38. minutt.

Under henvisning til klubbens anførsler for så vidt gjelder spørsmålet om skyld for ”anonyme feil”, er utvalget av den oppfatning at det i et tilfelle som dette må være tilstrekkelig at det foreligger uaktsomhet hos den som ledet storskjermfremvisningen, uten at det er nødvendig at det er opplyst hvem dette er. Det kan heller ikke være tvil om at det regelbruddet som her foreligger, er forårsaket av de uaktsomme handlinger som er utført av den ansvarlige på vegne av klubben.

Når det gjelder sanksjonsutmålingen, legges det i skjerpende retning vekt på at klubben ble sanksjonert for brudd på Retningslinjene i 2004.

NFF har i sin anmeldelse innstilt på at klubben fratas lisensen til å benytte storskjerm i 1 – en – kamp, og at klubben i tillegg ilegges en bot på NOK 20.000.

Utvalget legger til grunn at det er Forbundsstyret som har myndighet til å trekke tilbake lisens for storskjerm, jf retningslinjenes punkt b) og i). Dette er heller ikke en sanksjon som Utvalget kan benytte etter Sanksjonsreglementet § 3-1. Utvalget har således ikke kompetanse til å sanksjonere i henhold til anmeldelsen. Dette er et spørsmål som Forbundsstyret kan vurdere og avgjøre etter at Utvalgets beslutning vedrørende sanksjon er truffet.

Utvalget finner det hensiktsmessig å sanksjonere ovennevnte overtredelse med en bot, jfr.Sanksjonsreglementets § 3-1 b).

Etter en samlet vurdering finner Utvalget at klubben passende kan ilegges en bot på kr. 20 000,-.

Beslutningen er enstemmig.

Doms- og sanksjonsutvalgets vurdering av episoden i kampen mellom Vålerenga og Lyn Oslo:

Retningslinjer for bruk av storskjerm/videoskjerm (heretter Retningslinjene) er inkorporert i Turneringsbestemmelsene for Tippeligaen 2006. Siden de er en del av turneringsbestemmelsene, er overtredelser sanksjonerbare i henhold til Sanksjonsreglementet, se § 2-1 jfr. § 1-1 (I).

Utvalget legger videre til grunn at klubber som gis lisens for bruk av storskjerm på kampene, samtidig forpliktes til å følge de aktuelle retningslinjene. Det vises i den anledning til søknaden, hvor klubben bekreftet at de er kjent med reglementet og bekrefter at det vil bli fulgt.

NFF anfører i sin anmeldelse at det i herværende sak har forekommet to tilfeller av brudd på Retningslinjene ved at det ble sendt repriser av henholdsvis en straffesituasjon i kampens 16. minutt og en offsidesituasjon i det 78. minutt.

Utvalget finner det bevist at det i dette tilfellet foreligger brudd på Retningslinjene ved at det ble sendt repriser av straffesituasjonen i kampens 16. minutt. I henhold til Retningslinjenes punkt b) skal repriser av kontroversielle situasjoner ikke vises. Dette var utvilsomt en kontroversiell situasjon.

Utvalget finner det ikke bevist at det foreligger brudd for så vidt gjelder offsidesituasjonen, idet det ikke foreligger opplysninger om eller bevis for at dette var en kontroversiell situasjon.

Brudd på Retningslinjene er som nevnt et sanksjonerbart forhold etter Sanksjonsreglementets § 2-1 (1) jfr. 1-1 (1).

Klubben gjør i sine merknader gjeldende at det er et nødvendig vilkår for å sanksjonere at storskjermfremvisningen har ledet til at sikkerheten til kampens aktører eller publikum er blitt redusert eller at dommerens integritet eller autoritet har blitt svekket, jfr. Retningslinjenes bokstav b).

Utvalget er ikke enige i dette. Utvalget legger til grunn at utgangspunktet må være at enhver overtredelse av retningslinjene kan sanksjoneres med hjemmel i Sanksjonsreglementets nevnte bestemmelser. Det er dermed tilstrekkelig at det vises en kontroversiell situasjon. Utvalget forstår bestemmelsen i retningslinjenes punkt b) slik at dersom visning av reprise av kontroversielle situasjoner fører til at sikkerheten for kampens aktører eller publikum reduseres eller visningen svekker dommerens integritet eller autoritet, kan Forbundsstyret trekke lisensen tilbake for en periode og forholdet kan i tillegg sanksjoneres etter Sanksjonsreglementet. Denne bestemmelsen gir med andre ord anvisning på en skjerpet reaksjon der hvor repriser av kontroversielle episoder faktisk fører til at det er fare for sikkerheten til de som oppholder seg på stadion, samt i de tilfeller hvor dommerens integritet og autoritet svekkes.

For at klubben skal kunne sanksjoneres, er det i henhold til Sanksjonsreglementets § 2-3 et krav om at klubben, ved de personer som handlet på vegne av klubben, har opptrådt forsettlig eller uaktsomt.

Utvalget legger til grunn at den som har ledet storskjermvisningen har opptrådt på vegne av klubben, og at vedkommende har opptrådt uaktsomt ved å vise repriser av straffesituasjonen i det 16. minutt.

Under henvisning til klubbens anførsler for så vidt gjelder spørsmålet om skyld for ”anonyme feil”, er utvalget av den oppfatning at det i et tilfelle som dette må være tilstrekkelig at det foreligger uaktsomhet hos den som leder storskjermvisningen, uten at det er nødvendig at det er opplyst hvem dette er. Det kan heller ikke være tvil om at det regelbruddet som her foreligger, er forårsaket av de uaktsomme handlinger som er utført av den ansvarlige på vegne av klubben.

Når det gjelder sanksjonsutmålingen, legges det i skjerpende retning vekt på at klubben ble sanksjonert for brudd på Retningslinjene i 2004. I samme retning legges det vekt på at klubben tidligere i år er anmeldt for et liknende forhold, jfr. sak 14/2006. Sistnevnte forhold tilsier en skjerpet aktsomhetsnorm under de etterfølgende kampene.

NFF har i sin anmeldelse innstilt på at klubben fratas lisensen til å benytte storskjerm i 2 – to – kamper, og at klubben i tillegg ilegges en bot på kr. 25 000,-.

Utvalget legger til grunn at det er Forbundsstyret som har myndighet til å trekke tilbake lisens for storskjerm i henhold til retningslinjenes punkt b) og i). Dette er heller ikke en sanksjon som Utvalget kan benytte etter Sanksjonsreglementets § 3-1. Utvalget har således ikke kompetanse til å sanksjonere i henhold til anmeldelsen. Dette er et spørsmål som Forbundsstyret kan vurdere og avgjøre etter at Utvalgets beslutning vedrørende sanksjon er truffet.

Utvalget finner det hensiktsmessig å sanksjonere ovennevnte overtredelse med en bot, jfr. Sanksjonsreglementets § 3-1 b).

Etter en samlet vurdering finner Utvalget at klubben passende kan ilegges en bot på kr. 25 000,-.

Beslutningen er enstemmig.

Begge avgjørelsene kan ankes. Klubben har tre dagers ankefrist fra de er bekjentgjort beslutningen.

25 000 i bot til Rosenborg
Rosenborg er ilagt 25 000 kroner i bot for brudd på retningslinjene for bruk av storskjerm.

Les mer

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere