Nye tall fra SSB viser at det var en netto innvandring til Norge på totalt 21.349 personer i året som gikk, noe som er en nedgang på 4.700 personer fra året som gikk.

- Etter unntaksåret 2016 er innvandringen fra Asia, og særlig Syria, igjen mindre, noe som forklarer mye av nedgangen i den totale innvandringen. Samtidig flytter færre fra Norge, selv om antallet er det tredje største som er målt, sier førstekonsulent Adrian Haugen Ordemann i SSB.

Les også: To av tre asylsøkere fikk opphold i fjor

Bak disse tallene skjuler det seg ganske store endringer fra tidligere.

Innvandring

  • Norske statsborgere: 8418
  • Utenlandske statsborgere: 49.774

Utvandring:

  • Norske statsborgere: 10.220
  • Utenlandske statsborgere: 26.623

Det betyr at det har blitt 23.151 flere utlendinger i Norge i året som gikk, mens 1802 færre norske statsborgere.

Syria og Eritrea topper

Ifølge SSB er det Asia inkludert Tyrkia som er den regionen der klart flest innvandrere kommer fra, med en netto innvandring på 13.905 personer, med Afrika på andre plass.

Tallene fra EU/EØS-land viser at det er praktisk talt like mange som flytter til landet, som flytter ut:

Ikke overraskende er det Syria som topper med en netto innvandring på 6874 personer, ned fra 11.184 fra året før. Andreplassen er Eritrea med 2013 flere personer - ned fra 2610 fra året før.