Gå til sidens hovedinnhold

50 prosent av svenske piloter sovner i luften

Norske piloter sliter med tilsvarende problemer.

Over halvparten av pilotene i Svensk Pilotförening har sovnet ufrivillig under flyging på grunn av trøtthet, skriver Dagens Nyheter.

I tillegg har 70 prosent av pilotene gjort feilgrep under sine flyginger som følge av trøtthet, viser en ny undersøkelse.

- Trussel mot flysikkerheten
Undersøkelsen er gjennomført av Svensk Pilotförening. Av 1000 piloter i foreningen har 625 piloter svart på undersøkelsen.

80 prosent av pilotene mener at dagens arbeidstidsregler utgjør en trussel mot flysikkerheten, ettersom utmattelse og trøtthet påvirker sikkerheten.

EUs reglement tillater at pilotene kan jobbe opp mot 13 timer, og 15 timer under spesielle omstendigheter.

- Tilsvarende forhold i Norge
Norsk Flygerforbund er ikke overrasket over funnene, og sier at norske piloter sliter med tilsvarende problemer.

- Basert på den pressemelding og informasjonen som vi har fått fra Svensk Pilotforening, så er funnene i denne undersøkelsen i stor grad det samme som vi fant i Norge da man hadde en lignende undersøkelse i februar, sier leder i Norsk Flygerforbund, Helge Anonsen, til Nettavisen.

Anonsen henviser til en undersøkelse som ble gjennomført av Forbrukerinspektørene i NRK i februar måned.

- Vi er ikke overrasket. Det er i tråd med det vi dessverre hadde forventet. Det er ingen vesentlige forskjeller mellom Norge og Sverige eller resten av Europa i arbeidstidsreglene som praktiseres, sier han.

- Jakt på profitt
Anonsen sier det er flyselskapenes jakt på profitt som fører til utmattelse og trøtthet blant pilotene.

- Det hersker liten tvil om at det er sterke krefter i luftfarten som ønsker mye arbeid og en ytterligere liberalisering.

- Det er helt tydelig at flyselskapene ønsker at pilotene skal jobbe mer. Dette handler om konkurranse og ikke noe annet. Og da er det viktig at myndighetene får på plass et regelverk i forhold til en forsvarlig arbeidsmengde som er trygt, sier han.

Anonsen understreker at kritikken om profittjakt er først og fremst rettet mot utenlandske flyselskaper.

Han mener norske flyselskaper og luftfartsmyndigheter er flinke til å prioritere sikkerhet framfor profitt.

- Folk blir utslitt
Piloter har kun lov til å ha 900 flygetimer i året. Men Anonsen mener lange flyginger kombinert med andre arbeidsoppgaver fører til at pilotene blir slitne.

- Vi har totalt sett helt forsvarlig arbeidsmengde i året, men det handler om enkelte arbeidsdager hvor det er lange dager som medfører at folk simpelthen blir utslitt, sier han.

SAS Norge sier at de tar problemer med tretthet og utmattelse blant piloter på alvor.

- På generelt grunnlag berører dette det som kalles fatigue (tretthet, utmattelse) i flybransjen, og dette er noe som SAS tar på høyeste alvor. Saken er at EU-bestemmelsene foreslås endret ved at taket høynes på en del av disse dimensjonene, sier informasjonssjef i SAS Norge, Knut Morten Johansen, til Nettavisen.

- For SAS sitt vedkommende så har vi strengere regler enn det myndighetene tillater, sier Johansen.

- Når det gjelder lange vakter så er øvre grensen elleve timer for SAS-piloter, men man kan ha 13 timer arbeidstid, ikke flytid, men maks to ganger i måneden for hver pilot, sier han.

- Har langt mindre enn 900 flytimer
Videre sier Johansen at SAS-pilotene har langt mindre enn 900 flytimer i året.

- Det er et tall som er langt over det SAS-flygerne berøres av, sier han.

- Men jeg tror det finnes selskaper hvor relevansen er enda høyere til den saken du har, sier han.

Videre understreker Johansen at SAS-pilotene har innlagte hvilepauser på lange flyginger.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar