Gå til sidens hovedinnhold

500 millioner kroner til kirker

Regjeringen blar opp 500 millioner kroner til utbedring og vedlikehold av kirker.

– Det er et stort behov for vedlikehold og utbedring av kirkebygg. Og ikke minst er det viktig med brannsikring, sier kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Regjeringen foreslår nå at kommunene kan få dekket renter på investeringer for inntil 500 millioner kroner til slike kirkeformål i 2010.

Ny sjanse
I 2005 ble det innført en rentefri låneordning. Investeringsrammen på 1,2 milliarder kroner som ble gitt til denne ordningen i 2009 ble ikke brukt opp, men restbeløpet på 500 millioner kroner kunne heller ikke overføres til 2010. Dette beløpet forsvant i Finansdepartementets «store sluk», men nå kommer altså pengene på nytt.

– Kommuner som ikke kjente sin besøkelsestid i fjor får nå en ny sjanse i år. Ordningen med rentefrie lån blir nå videreført, sier Aasrud og forklarer at staten betaler rentene slik at kommunene kan få mulighet til å gjøre utbedringer på kirkene som de ellers ikke har råd til.

– Jeg er spesielt opptatt av å brannsikre flere kirker. Viktigheten at dette fikk vi en stygg påminnelse om da Hønefoss kirke brant ned, sier kirkeministeren.

1.600 kirker
Hun viser til flere rapporter fra kirkelige organer og vernelistene til Riksantikvaren. Av landets rundt 1.620 kirkebygg er nær 1.000 kirker fredet eller har status som kulturhistorisk verdifulle kirker.

– Mange av kirkene er godt vedlikeholdt og i god stand, mens andre kirker er preget av et betydelig vedlikeholdsetterslep med et stort istandsettingsbehov, sier ministeren.

Riksantikvaren har tidligere anslått at det trengs 3,2 milliarder kroner for å sette i stand kirkene som er kulturhistorisk verdifulle. I tillegg regner man fra Kirkens side med at det trengs to milliarder kroner til de øvrige kirkene.

Mange muligheter
En fem år gammel rapport forteller om vedlikeholdsmangler på en tredel av landets kirker. Låneordningen dekker ikke prosjekter som gjelder ordinært vedlikehold.

Her er eksempler på tiltak som dekkes: Restaurering og istandsetting av gulv, vegger og tak, konservering, restaurering og istandsetting av inventar og utsmykning, reparasjoner av fundament og grunnmur, dreneringsarbeid, overflatebehandling inn- og utvendig når dette er begrunnet i en ekstraordinær vedlikeholdsinnsats, tiltak for brann- og tyverisikring og for bedre og sikrere energiforbruk.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag

Kommentarer til denne saken