Ifølge tall Bank2 har innhentet er det nå 53.000 norske bedrifter som har landets laveste kredittrating, kategori C . En rating som i praksis betyr at konkurs er forestående.

- Dette gir et problematisk bilde av tiden som kommer, og vitner om at finanskrisen ikke helt har sluppet taket i næringslivet, forteller administrerende direktør i Bank2, Raimond Pettersen i en melding.

Totalnedgang i konkurser
Ifølge Bank2 er det hittil i år registrert 1205 konkurser og 364 tvangsavviklinger, mot 1411 konkurser og 445 tvangsavviklinger i samme periode i fjor.

I mars 2010 ble det i hele landet registrert 12,2 prosent færre konkurser og 23,3 prosent færre tvangsavviklinger enn i samme måned i fjor. Størst nedgang i konkurser i mars hadde Buskerud, med 48,6 prosent. Størst økning i konkurser i mars hadde Akershus, 34.7 prosent flere enn i mars 2009.

Mye verre enn i et normalår
Men nedgang i faktiske konkurser til tross, tallene bekymrer.

- Det er fortsatt turbulens i norsk næringsliv. I mars var det dobbelt så mange konkurser som i et normalår, sier direktør Gabor Molnar i analyseselskapet Experian til NewsWire.

Han viser også til at ikke siden juni i fjor har så mange bedrifter gått konkurs som i mars. Hver fjerde konkurs er i byggenæringen.

- 462 konkurser i mars er det høyeste månedstallet for konkurser siden juni 2009, da 495 bedrifter la inn årene, sier Molnar.

Primærnæringer lider
For hele første kvartal 2010 viser tallene et mer oppløftende bilde, med 13 prosent færre konkurser enn første kvartal i fjor.

Størst prosentvis nedgang i konkurser har bedrifter innen finansiering, forsikring og eiendomsomsetning.

- I andre bransjer er det flere konkurser i år enn i fjor, det gjelder blant annet transport, jordbruk, skogbruk og fiske, sier Molnar.

Bra i storbyene
- Så godt som alle storbyene har en positiv utvikling til nå i år. Både Bergen og Trondheim har markert færre konkurser både i første kvartal og i mars, sammenlignet med i fjor, sier Experian-direktøren til NewsWire.

Oslo har en beskjeden nedgang, Tromsø en moderat nedgang, mens Stavanger har flere konkurser enn i fjor.

Kvartalstallene viser at alle de tre nordligste fylkene har flere konkurser enn i fjor. Størst nedgang er det i Sør-Trøndelag, fulgt av Vest-Agder og Buskerud.