6 av 10 sykehus svikter i rask behandling av sepsis

AKUTTMOTTAK: Flere av landets akuttmottak er ikke gode nok til å behandle pasienter med sepsis raskt nok. Illustrasjonsfoto.

AKUTTMOTTAK: Flere av landets akuttmottak er ikke gode nok til å behandle pasienter med sepsis raskt nok. Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Selv fjorten måneder etter et tilsyn av 24 akuttmottak landet over, svikter fortsatt mange av dem i håndteringen av pasienter med sepsis.

12.06.19 10:36

Tilsynet ble gjennomført mellom 2016 og 2018, og et funn som gikk igjen var at pasienter med sepsis ikke hadde fått antibiotika i forsvarlig tid, ifølge Sykepleien.

Sepsis er blodforgiftning, og vil si en tilstand hvor en infeksjon har gitt deg en alvorlig betennelsestilstand i blodet og flere av kroppens organer, ifølge Norsk Helseinformatikk.

- Dette fører ofte til kraftige febertokter og frysninger, og allmenntilstanden blir relativt raskt betydelig redusert. Sepsis er altså ikke en forgiftning, men en alvorlig betennelsestilstand forårsaket av bakterier, skriver NHI.

Årlig får rundt 7000 personer i Norge sepsis, og rundt én av ti med sepsis dør. For å unngå at infeksjonen får verst mulige utfall, bør man identifisere tilstanden og gi antibiotika innen én time, skriver Sykepleien.

- Kronisk utålmodige

Nå er det fjorten måneder siden tilsynet ble gjennomført, og fortsatt har litt over 60 prosent av sykehusene ikke tilfredsstillende resultater, ifølge Helsetilsynets rapport fra mai 2019.

«Selv om ikke resultatene var gode nok etter fjorten måneder, hadde storparten av helseforetakene arbeidet godt med å følge opp etter sepsistilsynet, for å sikre god ivaretakelse av pasientene i tråd med gjeldende retningslinjer», skriver Helsetilsynet.

I rapporten kommer det fram at Helsetilsynets gjennomgang av journaler over ett år etter tilsynet, viser at pasienter får raskere antibiotikabehandling enn før tilsynet ble gjennomført.

RASKERE BEHANDLING: Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet, sier til Sykepleien at akuttmottakene må bli bedre til å gi pasienter med sepsis raskere behandling.  Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

Likevel er ikke det godt nok, mener Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet. Selv om han forstår at det tar tid før sykehusene klarer å gjennomføre de ønskede endringene, er det ikke heldig at så mange fortsatt har avvik.

- Vi er kronisk utålmodige. Men for å lukke avvikene må det gjøres organisatoriske endringer i store, komplekse organisasjoner. Det som er viktig for oss, er at vi ser de er på vei. Og vår samlede vurdering er at det gjøres mye bra arbeid, sier han til Sykepleien.

Fagkompetanse i ett team

Akuttmottaket på Oslo universitetssykehus avdeling Ullevål, er én av virksomhetene som har gjort som de skal og gir antibiotika innen en time når pasienter kommer inn med sepsis.

I Helsetilsynets rapport uttaler Anders B. Martinsen seg om tilsynet som gjaldt Ullevål. Han er medisinskfaglig ansvarlig overlege på akuttmottaket der. I rapporten påpeker han viktigheten av at de punktene sykehusene får kritikk for, må oppleve det som aktuelle og viktige.

FORBEDRING: Oslo universitetssykehus avdeling Ullevål er ett av sykehusene som allerede gir pasienter med sepsis antibiotika innen én time. 

På Ullevål har de valgt å opprette et medisinsk team som skal ta seg av sepsis-pasienter, og teamet består av en lege, sykepleier fra akuttmottaket og en bioingeniør.

- Vi vurderte det som avgjørende å kunne følge resultatet av de endringene som ble gjort. Samtidig så vi på dette som en mulighet til å få mer kunnskap om sepsispasientene på Ullevål. Det ble etablert et midlertidig kvalitetsregister (Sepsisregister) godkjent av Personvernombudet, skriver Martinsen i rapporten.

Suksessfaktor

Tilsyn av helsevirksomheter skal bidra til trygge tjenester for pasienter og brukere, men selve jobben med å ivareta pasientsikkerhet må virksomhetene gjøre selv, skriver Helsetilsynet.

«Tydelig og tilstedeværende ledelse som imøtekommer fortløpende endringsforslag fra pasientnært helsepersonell, er trukket frem som en suksessfaktor», kommer det fram av rapporten.

Fakta

Systematisk arbeid som kan gi forbedring

Systematisk arbeid har imidlertid vist seg å være viktig for å klare å gjennomføre endringer som er gode. Universitetssykehuset Nord-Norge er ett av sykehusene som har jobbet systematisk for å gi pasientene rask og god behandling.

- Pasienter med sepsis eller der vi mistenker det får antibiotika gjennomsnittlig innen 48 minutter, skriver Trine Olsen, overlege og avdelingsleder medisin ved Medisinsk klinikk Akuttmottaket, i rapporten.

UNN har i likhet med Universitetssykehuset i Oslo, avdeling Ullevål, opprettet et tverrfaglig mottaksteam med leger fra medisin, intensiv, to sykepleiere og bioingeniør.

Helsetilsynet har samlet hovedpunktene som er viktig når det kommer til systematisk arbeid for å oppnå ønskede resultater. Se faktaboks.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.