OSLO TINGHUS (NTB og Nettavisen): Kartleggingen av livet og bevegelsene til Anders Behring Breivik før 22. juli er så detaljert at politiet kan følge ham skritt for skritt i enkelte perioder. De kan dokumentere at han faktisk dro til Liberia, London og Baltikum, men påstanden om et terrornettverk har de så langt ikke funnet holdepunkter for. Massemorderen selv sa det vil komme nye terroraksjoner som beviser at det finnes.

Store mengder informasjon
Etterforskerne har så langt det har vært mulig forsøkt å kartlegge livet til Anders Behring Breivik fra han ble født i 1979 til han ble pågrepet kvelden 22. juli i fjor. Resultatet av meget omfattende informasjonsinnhenting, samt analyse og sammenholding av opplysninger, har gitt politiet mulighet til å følge nær sagt hver eneste bevegelse han har gjort på enkeltdager.

Les også: Kan ikke utelukke Breiviks nettverk

Se referat fra forhandlingene 30. mai. Artikkelen fortsetter under.

HTML EMBED

Mater inn i database
- Vi har dokumentert store deler av Breiviks liv, bekreftet leder Alf Nissen for Kripos' analyseprosjektet i etterforskningen av terrorsaken.

- Ved å bryte ned all informasjon vi får inn til dens enkelte bestanddeler og mate dette inne i en database, kan vi senere hente ut alle momenter som knytter seg til et bestemt tidspunkt, sa Nissen da han fortalte Oslo tingrett om hvordan politiet har håndtert den enorme informasjonsmengden.

Han eksemplifiserte påstanden med å velge ut en tilfeldig dato i ukene før 22. juli og viste hvordan Breiviks elektroniske spor - fra GPS, mobiltelefoni, datalogger, banktransaksjoner og nettaktivitet - stemmer godt overens med opplysninger han selv har gitt i manifestet fra denne dagen, overvåkingsbilder og papirkvitteringer fra forskjellige butikker og minibanker.

60.000 sider om etterforskningen

Retten fikk høre om en omfattende etterforskning med 1127 vitneavhør og 5000 beslag. I Oslo har 300 etterforskere vært involvert, men rundt 1000 politifolk har vært i sving landet rundt. Fortsatt jobber rundt 50 etterforskere med 22. juli-rettssaken. Etterforskningen er altså ikke avsluttet. Politiet har hatt flere parallelle prosjekter gående som en del av etterforskningen, blant annet et pårørendeprosjekt. Alle landets politidistrikter - med unntak av Gudbrandsdalen - har vært berørt.

Videomaterialet utgjør 60.000 timer og 64 funn. Av databeslag er det gjort 228 beslag/sikringer. Norsk politi har rettet 293 forespørsler til elleve land.

Hele etterforskningsmaterialet er samlet i 120 permer og omfatter 60.000 sider.

Har lett etter medhjelpere
Det første vitnet som inntok retten onsdag var Kenneth Wilberg, Oslo politidistrikts hovedetterforsker i 22. juli-rettssaken.

Han forklarte at etterforskningens formål har vært å skaffe til veie de nødvendige opplysninger for å avgjøre tiltalen. Han sa det spesielt i begynnelsen også var et tema å avverge eventuelt nye straffbare handlinger.

- Vi skal også svare på om tiltalte har hatt en eller flere medhjelpere, sa han og påpekte at det handlet om både fysisk og psykisk hjelp. Han sa videre at politiet har forsøkt å finne ut av hvilende cellene i det påståtte terrornettverket Breivik har omtalt.

- Politiets konklusjon er at tiltalte ikke har hatt hjelp, sa Wilberg til tingretten.

Det er dokumentert at Breivik var i Liberia, i London og i Baltikum slik han hevder, men at han deltok på et stiftelsesmøte for Knights Templar da han besøkte London i 2002 har politiet ikke funnet noe bevis for.

- Politiets konklusjon er at det ikke er funnet holdepunkter for at Knights Templar eksisterer i den form tiltalte beskriver, sa Wilberg.

Nåla i høystakken
Blant de 8000 e-post-adressene Breivik hadde tenkt å sende manifestet til - finnes det ifølge ham selv ett navn på en som er tilknyttet Knights Templar-nettverket. Wilberg bekreftet på spørsmål fra Breiviks forsvarer at de ikke kommer til å lete etter denne personen blant disse adressene. Det blir verre enn å lete etter nåla i høystakken, sa han.

Truet med nye terroraksjoner
Da han fikk sjansen, kommenterte Breivik dette og kom med trusler om nye terroraksjoner.

Han sa det ikke spiller noen rolle om politiet ikke har kommet til bunns i dette, fordi det uansett vil komme for en dag:

- Innen ett år og tre måneder vil det komme et nytt angrep, sa han.

Retten fikk også høre at politiet ikke har funnet grunn til å etterforske mer rundt serberen Milorad Pelemis, som i en bosnisk avis ble utpekt som Breiviks kontakt. Politiet fester ingen lit til disse opplysningene.

Tror ikke på Knights Templar

Det er i bok 3 i sitt manifest Breivik beskriver organisasjonen Knights Templar og en etablering i London i 2002. Tiltalte skriver her om møtet med en serbisk krigshelt. Det er videre her det går fram at Breivik skal ha fått i oppgave å skrive et kompendium.

I den andre samtalen med politiet fra Utøya nevnte Breivik Knights Templar.

Kripos har dokumentert at Breivik var i London i begynnelsen av mai 2002 gjennom transaksjoner på Caffe Italia og Goose & Granite 3. mai, men tror ikke på historien om Knights Templar.

- Vår oppfatning er at Liberia og Storbritannia-turen var økonomisk motivert og at formålet var å tjene penger, sa politioverbetjent Vidar Sæther fra Kripos i retten.

Breivik selv kommenterte at det han fortalte en venn om diamanthandel og innkjøp av utstyr bare var en coverhistorie.

Men politiet vil ikke utelukke noe når det gjelder terrornettverket, og innrømmet at det er folk de gjerne skulle ha snakket med, blant annet en mann fra Liberia med navnet Alpha Kallon som Breivik har hatt kontakt med.

- Vi kan ikke utelukke at det har funnet sted. Han kan ha møtt en serber i Libera og han kan ha møtt personer med den samme meningen som ham i London, sa PST-etterforsker Dag Uppheim i retten.