Den grove voldtekten skal ha skjedd i forbindelse med en ungdomsfest 1. mai 2021 på en badeplass i Oslo. En i dag 16 år gammel gutt er dømt til 60 dager fengsel, og 420 timer samfunnsstraff. I tillegg er han dømt til å betale til sammen 885.000 kroner i erstatning og oppreisning.

– Barnet som har fått dommen, har anket denne. Dette fordi han forteller han ikke er skyldig, sier forsvarer Kai Vaag til Nettavisen, og legger til.

– Dommen er i alle tilfeller streng siden han var 15 år gammel (i mai 2021, red.anm.). Barn skal normalt ikke i fengsel. Om han er skyldig, burde han fått ungdomsstraff eller samfunnsstraff. Det var for øvrig også dette statsadvokaten ba om.

– Dommen er grundig, og fornærmede er fornøyd med resultatet i dommen, sier bistandsadvokat Birgit Vinnes.

– Hva tenker du om straffen?

– Utgangspunktet er at man bare unntaksvis vil idømme fengselsstraff når tiltalte er mindreårig, sier hun.

På fest i hemmelighet

Den unge jenta (født i 2005) som ble voldtatt, hadde uten at foreldrene visste om det reist til badeplassen med en venninne for å feste med andre ungdommer under korona-nedstengningen.

Jentene drakk alkohol og var godt beruset da de møtte to jevnaldrende gutter. En av dem var den nå domfelte 16-åringen. Han var 15 år da voldtekten skjedde.

Gutten sa i retten at det ikke skjedde noe ved badeplassen. Han sa at jenta kysset ham, og at han deretter gikk for å rekke bussen.

Jenta fortalte derimot at gutten hadde begynt å gå lenger enn hun var komfortabel med, og at hun gjentatte ganger sa at hun ikke ønsket å ha sex med ham.

Ble trodd av retten

Voldtekten skal ha blitt avsluttet da offerets venninne ringte. Hun ankom stedet etter kort tid, sammen med kameraten til den nå domfelte gutten. De to guttene forlot stedet, mens jenta tok hånd om sin venninne.

Jentene varslet straks andre som var på badeplassen den kvelden. Politiet ble tilkalt og jenta ble kjørt til voldtektsmottaket ved Oslo legevakt.

Noen tok også opp jakten på de to guttene, men de kom seg unna gjennom skogen. Før guttene hadde forlatt jentene, hadde de stjålet bankkortet til den voldtatte jenta. Dette brukte de flere ganger på vei hjem denne kvelden. Politiet kunne dermed etter hvert knytte de to guttene til hendelsen, fordi de ble filmet på overvåkingskameraer når de brukte hennes kort.

Tror ikke på domfelte

Oslo tingrett avviser forsvarerens anførsler om at jenta kan ha løyet om at hun ble voldtatt. Da politiet ankom åstedet, sa jenta først at hun ikke hadde blitt voldtatt. Tingretten forklarer dette med at hun var i sjokk, og at hun ikke ville at foreldrene skulle finne ut at hun hadde vært på fest og drukket alkohol. Hun hadde nemlig sagt at hun skulle på overnatting i skogen.

Få minutter etterpå, hadde hun derimot fortalt at hun hadde blitt voldtatt.

«Etter de første minuttene etter voldtekten skjedde, så har (hun) fortalt det samme hele tiden. (Hun) har gitt den samme forklaringen til voldtektsmottaket, til politiet, til familien og i retten. (Jenta) har ingen grunn til å forklare seg falskt. (Den nå domfelte) har derimot endret ganske mye på sin forklaring fra han forklarte seg hos politiet uten å kjenne til bevisene i saken, og til sin delvis nye forklaring i rettssaken. Hans forklaring er ikke troverdig» skriver Oslo tingrett.

Retten legger vekt på at rettsmedisinske undersøkelser styrker jentas forklaring, og at den nå domfelte gutten endret sin forklaring flere ganger etter at han ble pågrepet og siktet for handlingen.

Fra 2019: 15-åring voldtok 14 åring - fikk nei til ungdomsstraff

Flere år i fengsel, hvis voksen

Oslo tingrett mener at straffen skulle vært fem år og to måneder ubetinget fengsel, hvis domfelte var over 18 år.

«Den avgjørende grunnen til at straffen blir mye lavere enn fengsel i 5 år og 2 måneder, er at (domfelte) var under 18 år på gjerningstidspunktet. I følge loven var, og er han fortsatt et barn. Det at (domfelte) er et barn, får både betydning for hva slags straff han skal få, og hvor lang straff han skal ha» skriver tingretten.

Påtalemyndigheten la ned påstand om ungdomsstraff med gjennomføringstid på ett år og 10 måneder for gutten. Ungdomsstraff er individuelt tilrettelagte programmer i regi av konfliktrådet, der målet er å endre adferd hos domfelte.

Tingretten ville derimot idømme fengselsstraff. Domstolen viser til dommer i Høyesterett og lagmannsretten der ungdommer har blitt dømt for seksuallovbrudd. Ut fra dette, har tingretten satt dommen til 60 dager ubetinget fengsel, samt 420 timer samfunnsstraff.

Fra 2019: 17-åring dømt til tre års fengsel for voldtekt

«Da må politikerne endre loven»

«Fordi loven er som den er, så har retten kommet til at den riktige straffen i denne saken er at (domfelte) dømmes til 60 dager i fengsel, som vil bli sonet i et ungdomsfengsel, og deretter maksimal lengde samfunnsstraff 420 timer og en subsidiær fengselsstraff på i 3 år og 5 måneder» skriver tingretten.

Tingretten skriver at dommen er lav, sett i lys av voldtekten som er begått:

«Hvis loven hadde åpnet for at han kunne sonet lengre enn 60 dager fengsel, så skulle den ubetingede delen av straffen ha vært lengre. Det hadde også vært ønskelig at han kunne blitt idømt 1 år og 5 måneder betinget fengselsstraff etter samfunnsstraffen, men det er ikke mulig med dagens straffelov. Da må politikerne endre loven. Dersom (domfelte) ikke gjennomfører samfunnsstraffen i løpet av gjennomføringstiden, så må straffen gjøres om til fengsel, slik at han soner straffen i fengsel».

Fra 2018: 17-åring dømt for voldtekt i Stavanger

Stor erstatning

På grunn av de alvorlige konsekvensene for den unge jenta, har tingretten kommet til at domfelte skal betale 300.000 kroner i oppreisning.

I tillegg er han idømt å betale i underkant av 585.000 kroner i erstatning for beregnet tapt arbeidsfortjeneste.