En fersk stedsanalyse av Grønland i Oslo viser at 60 prosent av barna i bydelen lever i fattigdom, skriver Aftenposten.

Samfunnsgeograf Ingar Brattbakk ved Arbeidsforskningsistituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, har ledet arbeidet med stedsanalysen på oppdrag fra Oslo kommune.

- Det mest alvorlige er at 60 prosent av barna vokser opp i fattigdom. Ingen andre steder i Oslo er i nærheten. Det er også krevende at man i bydelens uteområder kjemper med rusmisbrukere og psykisk ustabile mennesker. Fordi det er mange institusjoner for denne gruppen i området. Det gir et krevende oppvekstmiljø, sier forskeren til Aftenposten.

I analysen pekes det i tillegg på utfordringer som svake skoleresultater, stor andel barn som slutter på den lokale skolen, dårlige og trange boforhold og høy andel nyankomne flyktninger som gir store integreringsutfordringer.

Rapporten legges fram torsdag, og med det starter kommunen et områdeløft for å bedre bomiljøet i bydelen.