Gå til sidens hovedinnhold

63 lakseelver blir stengt i år

Oslo (NTB): I år blir ytterligere 63 lakseelver stengt for fiske, ifølge nye lokale forskrifter for laksefiske som fylkesmennene nå behandler. Fra før er det fiskeforbud i 54 elver.

Til sammen vil dermed 117 av Norges 450 lakseelver være stengt for fiske de neste fem årene, skriver Nationen.

Årsaken til innstrammingene er at bestanden av gytende villaks er altfor lav, og at rømt oppdrettsfisk og lakselus utgjør en større trussel enn noen gang før.

- Det er dramatisk å stenge 117 lakseelver. Mange av elvene ligger i Nordland. Her er det en lang kyst med mange vassdrag, og påvirkningen fra oppdrettsanleggene er betydelig, sier prosjektleder Eyvin Sølsnæs i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

I tillegg til fiskeforbud i totalt 117 elver blir det i mange elver pålagt strenge restriksjoner, som avkorting av sesongen i fire-seks uker og dagskvoter på hvor mye fisk man kan dra opp.

- Allerede i dag holder mindre enn en firedel av elvene åpent hele sesongen på tre måneder, sier seksjonssjef Rauel Bierach ved seksjonen for fisk i DN.

Ifølge Norges Bondelag blir omsetningen for grunneieren halvert som følge av den nye innstrammingen. Bondelaget støtter imidlertid fiskeforbudet, men mener regjeringen må sørge for at oppdrettsnæringen tar sin del av ansvaret.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening opplyser at oppdrettsnæringen vil rydde opp. Målet er at ingen oppdrettsfisk skal rømme. Lakselusproblemet skal man også få bukt med, sier kommunikasjonsdirektør Cato Bruarøy i oppdrettsnæringens egen organisasjon. (©NTB)

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar