Det viser de siste tallene fra Politiets utlendingsenhet (PU).

Utlendingsdirektoratet (UDI) hadde i slutten av juni behandlet over 4.300 av Storskog-søknadene. Av dem fikk 2.031 avslag, og av disse er nå 670 uttransportert.

– En del av dem som har fått avslag, kommer fra land som det er vanskelig å få returnert til. Men jeg vil ha uttransportert så mange som overhodet mulig, det er viktig for tilliten til asylordningen, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til NTB til tallene.

Les: Milliard-regning for tomme mottaksplasser

1.352 av Storskog-asylantene har også forsvunnet fra mottak. Listhaug sier norske myndigheter ikke vet hvor disse befinner seg, men at det er trolig at en andel av disse har forlatt landet.

Kan skje igjen

Listhaug besøkte tirsdag den lille norsk-russiske grenseovergangen i Sør-Varanger i Finnmark som i fjor høst plutselig befant seg midt i begivenhetenes sentrum. På få måneder kom nærmere 5.500 asylsøkere syklende over Storskog-grensen.

Les: Storskog-rapport viser mangler i asylhåndteringen

Kontrasten er stor til årets tall, som viser at det så langt bare har kommet én asylsøker – fra en av de tidligere sovjetstatene – over grensen.

Listhaug sier Norge ikke har noen garantier for at en lignende situasjon ikke kan oppstå igjen.

– Slik som situasjonen er nå, har vi kontroll. Det er viktig at vi hele tiden jobber godt mot russisk myndigheter på lokalt nivå og har et godt samarbeid, men vi har ingen garantier, understreker hun.

Les: Listhaug mener det er trygt å sende asylsøkere tilbake til Afghanistan

Fikk kritikk

Forrige uke kom Politidirektoratets egen evaluering av håndteringen av asylsituasjonen på Storskog i fjor. Den fastslo at Finnmark politidistrikt skulle vært styrket på et langt tidligere tidspunkt under asylstrømmen.

Listhaug sier myndighetene har lært av situasjonen og at det vil bli en annen og bedre håndtering dersom det skulle komme en ny topp.

– Men kommer det mange på en gang, vil det uansett bli en stor utfordring, særlig med å finne tak over hodet til alle og få gjennomført registrering og ID-sjekk, sier hun.

Les: Ingen asylsøkere – fortsatt 24 politistillinger på Storskog

Mer frivillig retur

Storskog-besøket var en del av en todagerstur statsråden har gjennomført i Vadsø, Kirkenes og Bodø.

Listhaug sier hun reiser rundt for å se hvordan kommunene jobber med integrering og med å implementere regjeringens integreringsmelding, som ble vedtatt på Stortinget før sommeren.

I Vadsø besøkte hun Oscarsgata mottak, som Listhaug fremhever som et mottak som har lyktes særlig godt med å få til frivillige returer.

Les: 31.145 asylsøkere kom til Norge i fjor - 519 fikk lov til å arbeide

– De står for 25 prosent av alle frivillige returer i landet, så her må andre mottak bli bedre. De har funnet en suksessoppskrift hvor de jobber med å motivere til frivillig retur som en del av den daglige driften. Det er viktig at vi øker trykket på dette arbeidet fremover, sier Listhaug.

Hun peker på at Vadsø kommune også har mottatt en stor andel enslige mindreårige asylsøkere og fått det til på en måte som er økonomisk gunstig.

– Mange kommuner sier det er vanskelig for dem å motta denne gruppen asylsøkere, fordi det er dyrt, derfor har det vært interessant å se hvordan Vadsø har fått dette til på en god måte, sier statstråden.