- Oppveksten til disse barna skjer her og nå - de kan ikke vente! Barnetrygd har for eksempel ikke vært regulert siden 90-tallet.

Det sa generalsekretær Randi Talseth i Voksne for Barn da hun onsdag innledet et seminar om barnefattigdom på Litteraturhuset i Oslo. Her overrekker organisasjonen rapporten «Barnefattigdom og utenforforskap» til barneminister Solveig Horne (Frp).

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antall barn i familier med vedvarende lav inntekt de siste årene har økt til 74.000 eller 102.000 avhengig av om man legger EUs eller OECDs skala til grunn, melder Voksne for Barn på sin nettside.

Rapporten ser blant annet på barnefattigdom og helseskader, barnefattigdom i forhold til barnevernet og frivillige organisasjoners tiltak for å hjelpe familier som rammes.

- Handler om mer enn inntektsnivå
«En bevisstgjøring hos politikere og hos menigmann av hva utfallet er av å ha svært dårlig økonomi i det norske samfunnet, er viktig. Hittil har debatten i altfor stor grad handlet om inntektsnivå og å få de voksne i jobb. Vi trenger en bredspekret tiltakspakke, og Voksne for Barn vil i sine sosialpolitiske utspill komme med mange forslag fremover», skriver Randi Talseth i forordet til rapporten.

Oslo verst stilt
Ifølge organisasjonen Voksne for Barn er tidligere barnevernsbarn overrepresentert blant mottakere av sosialhjelp som unge voksne. Dette er særlig barn med foreldre utenfor arbeidslivet og barn av enslige forsørgere. Store barnefamilier med innvandrerbakgrunn utgjør mye av veksten i barnefattigdom i Norge. Det er Oslo som har den største tettheten av fattige barn i Norge, og de aller fleste bor i Oslo indre Øst.

Voksne for Barns generalsekretær Randi Talseth mener høringer hvor barn og unge deltar må inngå i arbeidet med løsninger på barnefattigdom i Norge.

- Slike prosesser har vi lang erfaring med og ønsker å bidra. Utsatte barn har krav på å bli tatt på alvor. Vi har snakket med ungdommer i vårt tiltak «Ungt nettverk», som foruten å være pårørende til foreldre med rus eller psykiske problemer også har erfaring med å ha dårlig familieøkonomi, sier hun.

Talsleth peker på at barnetrygden ikke er blitt regulert siden 1996 og vil reise denne debatten på nytt.

Vil prisjustere barnetrygden
- Bruk av barnetrygd som et tiltak for å redusere fattigdom har vært drøftet i ulike sammenhenger gjennom mange år uten å oppnå politisk flertall. Om barnetrygden vår hadde fulgt prisutviklingen kunne 10.000 færre barn vært fattige i Norge i dag! Velfungerende universelle ordninger er en viktig forutsetning for å utjevne sosiale forskjeller og barnefattigdom, sier hun ifølge vfb.no.

Ond sirkel
Talseth sier at mottak av økonomisk sosialhjelp ofte går i arv og at foreldre som mottar sosialhjelp oftere får hjelp fra barnevernet enn andre foreldre.

- En god barndom varer hele livet, det gjør dessverre også en dårlig barndom. Vi skylder disse barna at vi som samfunn reagerer nå, sier Talseth.

Dette forteller ungdommene

«Bursdager er et problem. Det skal være en hyggelig ting men det er det ikke. Du har ikke råd til å kjøpe gave hvis du blir invitert til noen. Men du blir ikke invitert så ofte fordi du har aldri bursdagsselskap selv. Det har vi ikke råd til.»

***

«Det har tatt på psyken til meg og mamma. Man mister håp og drømmer for fremtiden. Det er så mange utfordringer og så begrensede muligheter».

***

«Vi har ikke alltid penger til mat for hele måneden. Iblant må jeg legge meg sulten. Hvis jeg skulle spise meg mett på kvelden ville jeg ikke hatt noen matpakke på skolen dagen etterpå. Og vi har ikke råd til bra mat. Det er for dyrt å spise sunt.»

***

«Jeg er ikke med på noe, jeg kan ikke være med på kino på lørdagskvelder, jeg sier at jeg ikke kan. Jeg er da hjemme med min mor.»

**

«Jeg har ikke lyst til å ta med venner hjem fra skolen og sånt. Det er flaut å vise dette her. Det er veldig kjipt at vi i familien aldri kan være med på kinobesøk eller gå ut og spise sammen. Hvorfor kan vi ikke være en ordentlig familie, hvorfor kan ikke vi ha det hyggelig på lørdager som alle andre? Jeg ønsker at mamma og pappa blir friske så de kan jobbe og tjene penger».

Sitater hentet fra Voksne for Barns rapport og nettsiden vfb.no.