- Med ny nasjonal transportplan kommer over 80 prosjekter i Norge, sa statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferansen der regjeringen presenterte ny Nasjonal transportplan for årene 2022 til 2033.

Hvor går veipengene? Dette sier statsminister Erna Solberg:

Den samlede økonomiske rammen i planperioden er på rundt 1200 milliarder kroner. Andelen statlige midler er 1076 milliarder kroner. Andelen bompenger er 123 milliarder.

Bompenger innbetalt fra bilistene vil bli redusert med 7,5 milliarder kroner som følge av tilskudd for reduserte bomtakster utenfor byområdene.

Regjeringen legger opp til fortsatt vekst i de økonomiske rammene til transportsektoren, men ikke samme vekst framover som i den gamle NTP-en.

Den samlede økonomiske statlige rammen på 1076 milliarder kroner over tolv år er fordelt på disse hovedområdene:

  • 510 mrd. kroner til riksveier
  • 52 mrd. kroner til tilskudd til fylkesveier
  • 393 mrd. kroner til jernbaneformål
  • 33 mrd. kroner til kystforvaltning
  • 80 mrd. kroner til tiltak i byområdene
  • 5 mrd. kroner til lufthavner
  • 3 mrd. kroner til satsinger på tvers av transportsektorene, slik som effektiv og miljøvennlig bruk av ny teknologi.

Flere oppgaver til Nye Veier AS

Regjeringen har lagt til grunn 510 milliarder kroner til riksveier i ny Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP). Det er lagt opp til 440,6 milliarder kroner til Statens vegvesen og 69,4 milliarder kroner Nye Veier AS.

- Med denne planen skal vi fortsette den storstilte satsingen på utviklingen av norske veier, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ifølge regjeringen.no.

Anleggsstart på Ringeriksbanen

Av en samlet ramme på drøyt 200 milliarder kroner til jernbaneinvesteringer i NTP er 50 milliarder satt av til å fullføre og starte nye utbygging på fire InterCity-strekninger i den første seksårsperioden, blant annet anleggsstart for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss.

På Vestfoldbanen skal prosjektene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker prioriteres.

På Østfoldbanen skal Follobanen og Sandbukta-Moss-Såstad ferdigstilles.

Selskapet Nye Veier tildeles i alt 11 nye strekninger og får samtidig ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

- Prosjektene vil gi en sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregion fra Oslo til Ringerike, heter det i NTP.

Regjeringen peker på at vestre del av denne korridoren etter planen skal prioriteres med vei og jernbane mellom Arna og Stanghelle.

Regjeringen tar også høyde for fullføring av dobbeltsporutbyggingen mellom Arna og Bergen.

Indre InterCity Dovrebanen

Dobbeltspor Sørli–Åkersvika på Dovrebanen vil, sammen med den pågående utbyggingen av dobbeltspor Venjar–Eidsvoll–Langset og Kleverud–Sørli, gi en gjennomgående tilbudsforbedring i Korridor 6, ifølge regjeringen.

- Det vil være mulig å gå fra ett til to tog i timen Oslo–Hamar, i tillegg til økt fjerntog- og godskapasitet. Dette vil knytte bo- og arbeids markedsregionene langs strekningen sammen og bidra til effektiv transport inn og ut av Oslo, heter det i NTP.

Kostnad for tiltaket i planperioden er 5,8 milliarder kroner.

123 mrd. kroner fra bompenger

I tillegg til om lag 315 milliarder kroner til investeringer på riksveiene, kommer 123 milliarder kroner i bompenger. Dette er 28 prosent. I NTP 2018-2029 er andelen 29 prosent, ifølge regjeringen.

- Bompenger gir oss en mulighet til å realisere flere prosjekter i hele Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Vi må samtidig sørge for at det ikke er mer bompenger enn det som er akseptabelt for folk. I ny Nasjonal transportplan reduserer vi bompengeandelen for investeringer på riksveiene. Bompenger står for 28 prosent av midlene til investeringer. Et akseptabelt nivå, som hjelper oss å gjennomføre den store satsingen på vei, sier Hareide videre.

Statsminister Erna Solberg og statsrådene Guri Melby, Kjell Ingolf Ropstad og Knut Arild Hareide avslørte fredag detaljene fra Nasjonal transportplan for 2022 til 2033.

Før fredagens presentasjon av transportplanen, er det kommet flere lekkasjer: