NETTAVISEN (OSLO): Hvert år rapporteres det om rundt 800 hendelser i Osloskolen som gjelder vold og trusler om vold mot lærere. Antallet hendelser er nokså stabilt fra år til år, ifølge Utdanningsetaten.

- Vold i skolen er helt uakseptabelt og hvert tilfelle må tas på alvor, sier skolebyråd Anniken Hauglie (H) til Nettavisen. Hun sier kommunen er opptatt av å styrke tjenester som bidrar inn i skolen og avlaste og hjelpe lærere med krevende elever.

Ble tatt strupetak på i klasserommet

Torsdag skrev Nettavisen om Clemens Saers, lærer på Oslo handelsgymnasium, som i fjor opplevde å bli angrepet da en elev han ikke kjente ville ta seg inn i klasserommet. Statsadvokatene i Oslo har tatt ut tiltale i saken. Ifølge påtalemyndigheten tok eleven strupetak på læreren. Den 63 år gamle læreren er nå sykemeldt og vet ikke om han vil kunne undervise igjen på grunn av nedsatt stemmefunksjon og smerter. Det er påvist skjev strupe og forskjøvet luftrør i tillegg til at han i etterkant har slitt med posttraumatisk stress.

Saers mener vold og trusler om vold mot lærere forekommer hyppigere enn det som kommer fram av offisielle tall. Han mener også at skolene i for liten grad har virkemidlene de trenger når problemelever ødelegger læringsmiljøet i en klasse.

Les saken her: Mistet stemmen etter vold i klasserommet

12 episoder endte hos politiet

Mens det i 2013 var 788 innrapporterte tilfeller av vold og trusler om vold mot lærere i Osloskolen, var det en liten økning til 802 tilfeller i 2014. Av disse tilfellene resulterte 28 i sykefravær over én dag. 12 hendelser endte med politianmeldelse, ifølge Utdanningsetaten. Det er usikkerhet knyttet til tallene for 2014 på grunn av nytt registreringssystem. Omfanget av slike hendelser synes å være stabilt, til tross for at antall elever og lærere i Osloskolen øker for hvert år.

Flere av de Nettavisen har snakket med sier de tror mange hendelser ikke blir innrapportert og at omfanget av vold og trusler er større enn det disse tallene viser.

Stor variasjon fra skole til skole

Nettavisen har snakket skoleledere og verneombud på det videregående trinnet i Oslo, og der får vi ulike svar på spørsmålet om omfanget av vold mot lærere. Noen sier at dette praktisk talt er et ikke-eksisterende problem, andre sier det forekommer, men ikke ofte. Trusler om vold er en vanligere problemstilling. Flere peker på at det er stor variasjon fra skole til skole. Ifølge Utdanningsetaten skjer to av tre innrapporterte hendelser ved spesialskoler og grunnskoler med byomfattende spesialgrupper.

Einar Osnes, som er hovedverneombud i Utdanningsetaten og den som holder kontakt med verneombudene rundt på skolene, sier problemet ikke er avtakende. I likhet med fylkesleder i Utdanningsforbundet, Aina Skjefstad Andersen, sier han at det trolig er mange hendelser som ikke innrapporteres.

- Vi har systemer og rutiner for å fange opp uønskede hendelser, men det kan være mørketall. Her har skoleledere et stort ansvar for å sørge for at dette fungerer. Det er all grunn til å tro at rapporteringsrutinene kan bli bedre, sier Skjefstad Andersen. Hun sier dette er viktig for å synliggjøre problemet og for god oppfølging slik at arbeidsmiljøet blir godt og trygt både for lærere og elever.

- Det er viktig at skolen tilføres midler og kompetent personale for å håndtere de elevene som er der, sier hun.

Skolebyråd Anniken Hauglie uttrykker medfølelse med læreren som ble angrepet på Oslo handelsgymnasium i fjor og håper det går bra med ham.

- Hvert tilfelle må tas på alvor

- Saker som dette er helt forferdelige. Heldigvis er det et fåtall som opplever dette, men hvert tilfelle må tas på alvor, både av hensyn til de som utsettes for det, men også med tanke på konsekvensene det kan få både for elever og læreres arbeidsmiljø.

Hauglie peker på at skolen skal være en arena hvor alle, både elever og lærere skal kunne føle seg 100 prosent trygge.

- Vold i skolen er helt uakseptabelt. Det er klare prosedyrer for hva man skal gjøre når slikt skjer, alt fra psykososial oppfølging av den som blir utsatt for vold, oppfølging av den som utøver vold og til politianmeldelse.

- Store utfordringer med noen elever

Hauglie sier det er en kjensgjerning at noen elever av ulike grunner har store utfordringer og har omfattende behov for hjelp, for eksempel helse- og sosialfaglig hjelp.

- Fra kommunens side er vi derfor opptatt av å styrke de tjenestene som kan bidra inn i skolen, for eksempel skolehelsetjeneste, NAV og politi. Videre er vi opptatt av å utvikle gode samarbeidsrutiner med andre tjenester og virksomheter og avlaste og hjelpe lærerne som må håndtere krevende elever.