I sommer var det lokket på snusboksen for All White i Norge. Snusen fra den britiske tobakksprodusenten British American Tobacco blir framstilt på en måte som fjerner uønskede stoffer, og fremstår derfor som en snus uten tobakk.

Helsedirektoratet mente at dette var et nytt nikotinprodukt, og derfor ulovlig.

- Myndighetene har som mål å redusere tobakksforbruket, så klarer de kunststykket å fjerne den tobakksfrie snusen! Forstå det den som kan. Heia Norge, sier kommunikasjonsjef Markus Lindblad i Snuslageret.

Resultatet ble at All White bare kunne fortsette i butikkhyllene som Epok All White - den usunne varianten inkludert tobakkselementer.

Nå har 7824 nordmenn skrevet under på et opprop arrangert av Snuslageret, og overrekt Stortinget.

- For et engasjement! 312 sider med nesten 8000 underskrifter. Dette viser at det norske folk vil ha «All White» tobakksfris snus, sier Lindblad.

Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, sier hun har fulgt saken tett siden Helsedirektoratet avviste søknaden om salg av All White i sommer.

- Helsedepartementet har bedt Helsedirektoratet om å behandle saken på nytt fordi det har vært en behandlingsfeil. Vi i Frp dytter på og håper at saken blir ferdigbehandlet før jul, sier Bruun-Gundersen til Nettavisen.

- Helsedirektoratet må slutte å opptre som overformyndere. Voksne mennesker må få bestemme selv, og tobakksfri snus er et mindre helseskadelig produkt enn vanlig snus, så her er det bare å godkjenne søknaden, sier hun.