Gå til sidens hovedinnhold

- 90 prosent av soldatene er misfornøyde

Vernepliktige soldater må leve under elendige forhold over lengre tid.

Grunnen er full forvirring over hvem som har reparasjonsansvar.

Ødelagte toalett som har tatt et halvt år å reparere. Én fungerende vaskemaskin på 80 soldater i 2-3 måneder. Ødelagte ledningsstumper fra vegger som ikke er blitt reparert på ett år.

Slike situasjoner blir beskrevet i detalj fra tillitsvalgte ved militærleire rundt om i Norge i svarene fra en undersøkelse om vernepliktiges boforhold, utført av Vernepliktsrådet.

90 prosent misfornøyde
Undersøkelsen viser at mer enn 90 prosent av soldatene i Hæren er misfornøyde eller svært misfornøyde med hvor lang tid det tar å fikse problemer på leir.

Bilder Nettavisen har fått fra bladet Soldatnytt viser nå forholdene et stort antall vernepliktige må leve under.

Nå krever landstillitsvalgt Ole Kirkerød og resten av Vernepliktsrådet et mye tydeligere ansvarsforhold mellom Forsvaret og Forsvarsbygg, som forvalter Forsvarets bygningsmasse.

- Ansvarsforholdet beskrives så komplisert at både menige og befal sliter med å forstå om det er de selv eller Forsvarsbygg som har ansvaret når et problem oppstår, sier Kirkerød til Nettavisen. Han mener blant annet at ansvarsmatrisen som følger med som vedlegg til leieavtalene må bli mye tydeligere for at Ola soldat skal forstå den.

Har du opplevd/opplever du lignende situasjoner på ditt tjenestested? Kontaktlbn@nettavisen.no

Skjønner ikke systemet
I tillegg til uklare ansvarsforhold eksisterer det og usikkerhet blant soldatene om hvordan feil meldes inn til Forsvarsbygg. Kirkerød kan fortelle om situasjoner der enkle reparasjoner kan ta uker og måneder lenger enn nødvendig fordi de rette kommunikasjonskanalene ikke er blitt anvendt. Oftest brukes det lang tid på å få en beskjed gjennom rangstigen, selv om den enkelte soldat i praksis selv kan ta direkte kontakt med Forsvarsbygg via deres nettside.

- På Garnisonen i Sør-Varanger var det et ødelagt vindu som ikke ble korrekt varslet før fire uker etter at vinduet ble ødelagt. Da vi benyttet oss av riktig kanal var vinduet reparert kort tid etter, sier Kirkerød. Ved den russiske grensa der Garnisonen i Sør-Varanger ligger, kan det bli opp til 40 minusgrader.

I mai i fjor leverte Vernepliktsrådet et skriv til Forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg der de belyser problemet. Et av hovedpoengene var ønsket om at en enklere og mer generell ansvarsfordeling skal utarbeides. Ifølge Kirkerød skal en arbeidsgruppe nå jobbe med å lette forståelsen for soldater og forsvarspersonell rundt om i landet.

- Dersom alle visste om den riktige løsningen for varsling, ville ikke soldater i Forsvaret ha et slikt dårlig forhold til Forsvarsbygg, sier Kirkerød.

Forstår frustrasjonen
Direktør for Forsvarsbygg utleie David Halvorsen forstår at ansvarsforholdet mellom dem og Forsvaret kan virke frustrerende for de som ikke har fått den riktige informasjonen forklart godt nok. Blant annet har ansvarsmatrisene, altså oversikten over hvem som har ansvar for hva, fått kritikk for å være for vanskelige å forstå seg på.

- Den generelle ansvarsmatrisen fungerer for det formålet den har som vedlegg til leieavtalene, men vi har forståelse for at den kan være vanskelig å forstå og finne fram i for de vernepliktige soldatene, sier Halvorsen.

Må vernepliktige soldater tåle å bo under slike forhold? Diskuter i kommentarfeltet.

Han mener både de selv og Forsvaret har noe å jobbe med når det gjelder kommunikasjon i fremtiden.

- Vi registrerer det TMO sier, og vi jobber for å forbedre oss. Det er svært uheldig at det er soldatene som lider under dette. Vi registrerer at de ulike avdelingene i Forsvaret og Forsvarsbygg løser utbedringsbehov forskjellig, og vi må lære av de som får dette til å fungere, sier Halvorsen. Han understreker at de fleste av sakene som blir tatt opp direkte med Forsvarsbygg blir løst så hurtig som mulig.

Halvorsen kan fortelle at de er i dialog med TMO.

- Vi vil ta til etterretning de tiltakene som tillitsmannsordningen har foreslått, og se på hvordan disse kan implementeres, sier Halvorsen.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken