Mange bilister i Oslo og andre byer fikk en kjølig start på dagen onsdag da de fant en hilsen fra «Det norske klimadirektorat» på frontruta.

- Din bil er dessverre utpekt
«For å kompensere for utslippene fra de forurensende gasskraftverkene har regjeringen besluttet at 960.000 biler må avskiltes. Din bil er dessverre blitt utpekt, og vi ber deg levere inn bilskiltene», lød teksten.

Bløff
Til orientering: Det norske klimadirektorat finnes ikke. Det gjør derimot Natur og Ungdom, som valgte denne spøken som aksjonsform på samme dag som gasskraftverket på Mongstad åpner. De forurensende utslippene fra gasskraftverkene på Mongstad og Kårstø tilsvarer ifølge organisasjonen utslippene fra 960.000 biler.

Regner med reaksjoner
- Vi regner med en del irriterte bilister, men budskapet vårt er alvorlig: Regjeringen må få opp dampen når det gjelder renseteknologien de skryter sånn av. Foreløpig har de bare skjøvet dette ut i tid og kompensert med kjøp av klimakvoter, sier Ingeborg Gjærum, leder i Natur og Ungdom, til Nettavisen.

Natur og Ungdom påpeker at Norges utslipp har økt med over 8 prosent samtidig som vi internasjonalt har forpliktet oss til ikke å øke klimagassutslippene med mer enn én prosent i forhold til 1990-nivå.

Har lovet å rense
- Regjeringen har lovet å rense gasskraftverket på Kårstø og Mongstad. Så langt har gasskraftverket på Kårstø stått urenset og vil først kunne bli renset i 2012. Gasskraftverket på Mongstad vil først bli renset i 2014. For hvert år vil disse to gasskraftverkene forurense like mye som 960.000 biler, hevder Natur og Ungdom i løpeseddelen.

Utslipp i kofferten
Gjærum minner om at det bare er en måned til Jens Stoltenberg og resten av regjeringen reiser til København for å forhandle fram en ny internasjonal klimaavtale.

- Vi skryter av teknologien for CO2-håndtering internasjonalt, samtidig har vi Kårstø, Mongstad og Snøhvit som surrer og går uten rensing. Vi hadde stått mye sterkere i København om vi selv hadde klart å få utslippene ned, sier NU-lederen.

- Med seg i kofferten har regjeringen to nye store punktutslipp som begge startet opp i 2009, påpeker Natur og Ungdom i sin pressemelding.