Frp la torsdag frem første del av sin rapport fra sitt Innvandrings- og integreringsutvalg. Rapporten inneholder rundt hundre forslag for fremtidig Frp-politikk på innvandringsfeltet.

Rapporten baserer seg til dels på betalte SSB-oppdrag, og noe av det utvalget uttrykker størst bekymring for er segregering av Oslo.

- I år 2007 hadde 22 prosent av alle fødte mor med innvandrerbakgrunn i Oslo. Bare ti år senere i 2017 hadde andel fødte med mor med innvandrerbakgrunn økt med hele 20 prosentpoeng til 42 prosent, skriver Frp i sin rapport.

Innvandringsandelen er derimot svært ulikt fordelt mellom bydelene.

Har sett på ikke-vestlig andeler

I rapporten har de fokusert spesielt på innvandrere med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn, og har fått brutt ned fødslene på innvandrerbakgrunn.

Mens det er sju bydeler i hovedstaden som har under 20 prosent av de fødte med ikke-vestlig mort, er det fire bydeler som har 59 prosent eller høyere.

Disse bydelene er Grorud, Stovner og Alna i Groruddalen, samt Søndre Nordstrand.

Områder med nesten bare innvandrere

Ifølge den samme rapporten er det nå delbydeler i Oslo der nesten alle barn som fødes har innvandrerbakgrunn.

Ifølge SSB-tallene er det fire delbydeler hvor 90 prosent eller flere av nyfødte hadde innvandrerbakgrunn. Det er dog viktig å understreke at tallene de presenterer her inkluderer alle med innvandrerbakgrunn, ikke bare ikke-vestlige. Frp har ikke lagt frem tallene med likt tallgrunnlag som forrige graf.

I bydelene Fossum og Rommen på Grorud er nær alle fødsler med mor med innvandringsbakgrunn.

- Selv om disse to delbydelene nok er ukjente for mange så har de en befolkning på over 16.000 personer, påpekes det i rapporten.

- Så lenge et politisk flertall mener det er riktig å ta imot flere flyktninger enn det som er bærekraftig mener utvalgte at vi må gjøre det vi kan for å forhindre at utviklingen som vi har sett i Oslo, og som Frp har advart mot i mange tiår, spres til flere byer. Vi vet at utfordringene også er store i andre byer og områder, som eksempelvis Drammen.

Vil sette innvandringsstopp i sju kommuner

Med disse tallene som utgangspunkt foreslår Sylvi Listhaug og Jon Helgheim at det skal innføres full stopp med bosetting av flyktninger i kommuner med mer enn 15 prosent ikke-vestlig innvandringsbefolkgning.

Rent konkret gjelder det sju kommuner Stor-Oslo-regionen med følgende ikke-vestlig innvandringsandel:

  • Oslo 23,1
  • Lørenskog 21,7
  • Drammen 21,1
  • Skedsmo 20,6
  • Rælingen 16,6
  • Ullensaker 15,9
  • Askim 15,1

- I tillegg er det flere kommuner som har en stor andel ikke-vestlige innvandrere i deler av sin kommune, skriver Frp i rapporten.