Journalistikk er ferskvare og blir ofte produsert med små ressurser og under tidspress. Derfor forekommer det feil og mangler i de fleste medier med jevne mellomrom.

Det er derimot mer sjeldent at store medier blir tatt for bevisst feilinformasjon, og for å publisere saker mot bedre vitende. Et av de mest kjente eksemplene er NRK i den såkalte romkvinne-saken, der NRK underslo vesentlig informasjon.

Saken førte til en stor oppvask i NRK, fordi det er helt ødeleggende for et mediums troverdighet å bli tatt i å publisere en sak mot bedre vitende.

Dette er alvoret i saken som rulles opp rundt VGs håndtering av den såkalte dansevideoen med tidligere Arbeiderparti-nestleder Trond Giske.

Fredag 22. februar slo VGs papiravis opp en angivelig bekymringsmeldingen mot Giske - og fremstilte det som om en ung kvinne var utsatt for ubehageligheter fra Ap-politikeren. Noen dager etter VGs sak ble Giske vraket til et politisk verv.

Det VG ikke fortalte var at avisens reporter på forhånd fikk beskjed fra kvinnen på videoen om at intet ubehagelig hadde skjedd, og at hun ba VG om ikke å publisere noen sak.

- Jeg velger å ikke gi noen kommentarer. Beklager!, skrev hun til VG-reporter Lars Joakim Skarvøy på kvelden 20. februar, ifølge mobilmeldinger TV 2 har fått tilgang til.

Les saken: Sofie (27) danset med Trond Giske. Nå forteller hun sin historie

VG-journalisten svarte samme kveld at det «er helt greit hvis du ikke vil si noe».

Dagen etter ønsket VG likevel å publisere en sak, og journalisten ringte opp Sofie og sa han ville sitere henne anonymt på følgende: «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra».

– Da han leste opp artikkelen for meg, sa jeg klart fra om at han måtte fjerne den delen av sitatet. Da sa journalisten at «da ser det rart ut». Jeg svarte at «ja, men da får det bare se rart ut». Han argumenterte mot meg hele veien, selv om jeg gjentok at jeg ikke opplevde hendelsen som ubehagelig, sier Sofie til TV 2.

Til slutt sa jeg «bare skriv hva du vil, for det hjelper uansett ikke hva jeg sier», forteller Sofie, som ikke forstår hvorfor hun fikk saken opplest dersom hun ikke fikk korrigere det hun opplevde som feilaktige opplysninger.

Hennes venninne, Maiken, sendte samme beskjed til VG, og skrev at det «var ikke noen annet enn en hyggelig tone» og at de vil «bare legge dette dødt».

Men VG lyttet ikke, og kjørte på - mot gjentatte og tydelige ønsker fra de to kvinnene. Avisen fortalte heller ikke at kvinnene stod fast på at intet ubehagelig hadde skjedd.

Klokken 19:41 torsdag ettermiddag publiserte VG saken: Tillitvalgt sendte ny bekymringsmelding om Trond Giske

Da VG publiserte saken tok de altså med sitatet som Sofie allerede hadde trukket, og sitatet er heller ikke fjernet før i dag - 21. mars - over en måned senere.

En time etter at nettsaken ble lagt ut, på kvelden 21. februar skrev Maiken, som filmet dansen, en klage til VG-journalisten og gratulerte ham «med fantasifull artikkel».

Noen timer senere svarte VG-redaktør Gard Steiro følgende til NRK: - I dette tilfellet har altså ikke VG gjort annet enn å viderebringe presise gjengivelser og forhåndsgodkjente sitater fra de involverte parter.

- Kvinnen fikk lest opp VGs artikkel i sin helhet før publisering. Hun hadde ingen innvendinger, hevdet VG-redaktør Gard Steiro.

Dette er helt motsatt av det Sofie forklarer, og også i strid med mobilmeldingene hun har lagt frem for TV 2 som dokumentasjon.

I en SMS til VG-journalisten ved 23-tiden om kvelden skriver Sofie at hun «har flere ganger bedt deg om ikke å publiserte sitatet».

Kort tid etterpå ringte VG-redaktør Gard Steiro til kvinnen, og da fortalte Sofie nok en gang at hun ikke hadde opplevd møtet med Trond Giske som ubehagelig, og at hun flere ganger hadde forsøkt å få avisen til å endre sitatet.

Ifølge Sofie ble altså VGs redaktør allerede på kvelden torsdag 21. februar gjort klar over at kvinnen ikke opplevde møtet med Giske som ubehagelig, og at hun heller ikke ville sitertes på at «så ble det litt mye». Men nettsaken ble stående.

Og dagen etter - fredag 22. februar - publiserte VG saken uforandret i sin papiravis.

I papiravisen står følgende: «VG har snakket med kvinnen på videoen. Til VG sier hun dette om episoden med Giske, som ble filmet av en venninne av kvinnen:

- Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra».

VGs fremstilling av videoen er at den «viser at Giske henger over ryggen på en kvinne i 20-årene og holder hånden på kvinnens hofteparti, mens de danser. Kvinnen bøyer seg deretter unna Giske».

VG velger altså å sitere kvinnen på noe hun ikke ønsker å si. Og de fremstiller dansevideoen feilaktig - etter å ha fått gjentatte og klare beskjeder om å la være fra kvinnen.

Ifølge TV 2s intervju med Sofie publiserte VG saken mot bedre vitende, og Trond Giskes mulige come back ble stanset av Trøndelag Ap etter offentliggjøringen.

Ved 19-tiden fredag 22. februar forsvarte VG-redaktør Gard Steiro saken i sin egen nettavis, og hevder da at VG ikke har fremstilt saken annerledes enn hva kvinnen har gitt uttrykk for.

Videre: «Vårt inntrykk etter samtalene med henne, var at kvelden var hyggelig, men på et tidspunkt syntes hun situasjonen ble noe ubehagelig».

Det er altså nesten et døgn etter at Sofie, ifølge hennes intervju med TV 2, hadde gitt VG-redaktør Steiro klar beskjed om noe helt annet.

De neste dagene gjentar VG-redaktør Gard Steiro den offentlige versjonen om at de ikke holdt tilbake kvinnens versjon: Til Dagbladet sier han 25. februar de ikke hadde noe ønske om å holde kvinnens versjon unna offentligheten, og at «vi publiserte det umiddelbart da vi ble kjent med NRK-sitatene».

Samme dag sier VG-redaktør Gard Steiro til Medier24 at «då NRK kom med si sak, siterte VG dei grundig. Dette var ikkje informasjon vi ville halda tilbake».

Og til Klassekampen sier han den 26. februar: «De opplysningene som NRK formidlet, mener jeg er relevante for saken» og han sier videre at «vi formidlet opplysningene da NRK kom med sin sak. Det var - og det understreker jeg - ikke et ønske eller behov om å holde noe tilbake».

Samme dag drar VGs reportere Lars Joakim Skarvøy på pølsefest hos Trond Giskes argeste motstander, Hadia Tajik. Dit ble også fire andre VG-kolleger invitert.

Noen dager etterpå - den 2. mars - sender VG reporteren til Trøndelag Ap, for å dekke årsmøtet der Trond Giske blir vraket. På dette tidspunktet er altså VG-ledelsen blitt grundig informert om at viktig informasjon var tilbakeholdt i dansevideo-saken.

Etter TV 2s intervju med Sofie fremstår saken helt annerledes:

  • VGs reporter Lars Joakim Skarvøy visste onsdag 20. februar - altså et døgn før den første saken ble publisert - at Sofie ikke ville siteres på at «det ble litt mye», og at hun heller ikke oppfattet møtet med Trond Giske som ubehagelig.
  • VGs sjefredaktør Gard Steiro fikk, ifølge Sofie, samme beskjed sent på kvelden torsdag 21. februar. Da fikk han også vite at VG hadde fått samme opplysninger som NRK, men at VG valgte ikke å publisere dem i sin første sak.
  • De neste fem dagene holdt VG på denne versjonen i flere eksterne intervjuer, og forsvarte seg med at de la inn sitatene fra NRK da de ble kjent med dem. Altså sitater avisas egen reporter hadde hatt i lang tid før NRK.
  • Først en måned senere - torsdag 21. mars - fjernet VG dette sitatet fra sin nettsak.

VG-redaktør Gard Steiro hevder overfor TV 2 at han hadde et bestemt inntrykk av at Sofie hadde hatt en ubehagelig opplevelse da de publiserte saken, og at hans første indikasjoner på noe annet kom da NRK publiserte sin sak.

- Basert på det Sofie forteller, fremstår dette som løgn fra deres side. Hva tenker du?, spør TV 2s reporter.

- Jeg tenker vi har gjort en stor feil. Jeg vil ikke bruke begrepet løgn, for det har jeg ikke grunnlag for å gjøre, sier han til TV 2.

Det sentrale spørsmålet er hva VGs politiske reporter Lars Joakim Skarvøy fortalte redaksjonsledelsen før den første saken ble publisert, og om protestene fra kvinnen ble videreformidlet til VGs sjefredaktør eller ikke.

Men det reiser også et nytt alvorlig spørsmål: Hvorfor lot avisen i flere dager som om kvinnens versjon var ny informasjon de hadde fått fra NRKs sak, når VG beviselig fikk den i tekstmeldinger lenge før de publiserte sin første sak?

Etter TV 2s intervju med Sofie og fremleggelsen av SMS'ene fremstår det som usant.

Etter TV 2-intervjuet med Sofie innrømmer VG-redaktøren at det er gjort alvorlige feil og feilvurderinger, og han legger til at det var hans beslutning at saken ble publisert.

Saken er fortsatt under gransking internt, og det er foreløpig ikke besluttet om den får konsekvenser for noen i avishuset.

VGs styreleder og tidligere redaktør, Torry Pedersen, sier til Medier24 at han ikke har mistet tilliten til sjefredaktør Gard Steiro, men at «VG må ha en nærmest kirurgisk gjennomgang av hva som gikk feil».

At saken er negativ for VGs omdømme og tillit, er helt sikkert.

Spørsmålet avisen selv må ta stilling til er hvilke konsekvenser det må få hvis noen bevisst har holdt tilbake opplysninger slik at avisen trykket en sak mot bedre vitende.

I dag sier flere Ap-topper i Trøndelag at barvideoen fikk politiske konsekvenser for Trond Giske. Ap-ordfører Kirsti Welander i Oppdal karakteriser overfor Aftenposten det som veldig alvorlig at VG «har fremstilt en sak annerledes enn den egentlig var, og etter at hun har forsøkt å få frem den virkelige versjonen av historien og ikke lykkes».

PS! Hva mener du? Bør saken få konsekvenser for VGs medarbeidere, eller må det være greit å gjøre en feil?