Gå til sidens hovedinnhold

Å sykle til jobben gir helseeffekt

En norsk studie viser at å sykle til og fra jobb kan gi god helsegevinst.

Forskerne anbefaler nå arbeidsgivere å sette i gang sykle-til-jobb-prosjekter.

- Studien viser at det er gunstig å bevege seg, for å si det sånn, sier Leif Inge Tjelta, førstelektor i idrett på universitetet i Stavanger, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Studien, som omtales i denne ukens utgave av Tidsskrift for den norske legeforening, hadde 25 deltakere med en snittalder på rundt 43 år.

Deltakerne hadde ikke syklet regelmessig til jobben fra før. Hensikten var å se om man med enkle midler klarte å motivere til regelmessig sykling til og fra jobb i ett år og om det førte til kroppslige endringer som kunne gi helsegevinst.

Bedre kondisjon
Og det gjorde det. Deltakernes kondisjon og kroppsmasseindeks (BMI) ble målt ved prosjektets oppstart, etter seks måneder og etter ett år. Kolesterol ble målt ved oppstart og etter ett år.

- Vi så en klar bedring i kondisjonen etter ett år med sykling til og fra jobb. Oksygenopptaket økte mest hos de som syklet hyppigst og lengst, sier Tjelta, som har gjennomført studien sammen Odd Harald Kvåle og Sindre M. Dyrstad ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Også det totale kolesterolnivået sank hos deltakerne, men det såkalt gode kolesterolet gikk opp.

- Der så vi en vinn-vinn-effekt, sier Tjelta.

Endringene i BMI var det eneste som ga forskerne en liten overraskelse.

- Deltakerne gikk litt ned i vekt, men noe mindre enn vi hadde trodd. Men vi fokuserte jo ikke på kostholdsendringer i studien, så det kan være at de spiste litt mer siden de trente mer, sier Tjelta.

Glimrende frisk-metode
Selv om forskerne ikke kan slå fast med 100 prosents sikkerhet at det var syklingen alene som ga de gode resultatene, er ikke Tjelta i tvil om at prosjektet har gitt helsegevinst for deltakerne.

- Vi vet jo ikke om deltakerne også har blitt mer bevisst på kostholdet underveis, om de har røykt mindre og slike ting. Men det er nærliggende å tro at syklingen i sterk grad er medvirkende til disse gode resultatene, sier Tjelta, som anbefaler arbeidsgivere på det sterkeste å sette i gang med sykle-til-jobben-prosjekter.

- Våre deltakere fikk gratis sykkel, hjelm og oppfølgingstesting. For arbeidsgivere å investere i slikt utstyr, mot at de ansatte forplikter seg til å sykle til jobben, er en glimrende måte å holde de ansatte friske på. Og det er jo mange bedrifter som allerede har satt i gang aktivitetstiltak, sier Tjelta.

Studien viste imidlertid at flere deltakere syklet mindre i vintermånedene. Da bør arbeidsgivere legge opp til andre aktivitetsmåter, påpeker forskerne.

Ikke stopp
Tjelta anbefaler også folk som allerede sykler til jobb om å ikke slutte med det.

- Folk som sykler til jobben må for all del fortsette med det. Du sparer miljøet, du kommer sannsynligvis like raskt frem, i alle fall om du bor i en storby, og det gir en veldig god helseeffekt, sier Tjelta.

Studien er finansiert av Stavanger kommune, Statens Vegvesen og to bedrifter som hadde deltakere med i prosjektet.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien

Kommentarer til denne saken