Gå til sidens hovedinnhold

Abid Raja: - Du mister alle disse godene hvis Sp og SV får viljen sin

Abid Raja mener Sp og SV er en trussel mot EØS-frihetene vi nordmenn tar for gitt. «Tullball» og «ufullstendig uinformert», kontrer Sp og SV.

Kampen om EØS har blitt en het potet i valgkampen. Undersøkelser fra Nupi viser at EØS-støtten i den norske befolkningen ligger på 44 prosent, mens en Sentio-undersøkelse viser at et solid flertall på 66 prosent vil beholde EØS-avtalen.

Både Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstre (SV) ønsker at Norge skal trekke seg ut av EØS-avtalen og reforhandle fram en ny avtale med EU. Kulturminister Abid Raja (V) advarer nå om at norske utvekslingsstudenter og reisende nordmenn vil kunne miste en rekke friheter og rettigheter hvis Norge trer ut av EØS-avtalen.

Nettavisen møter Raja ved Juridisk Fakultet i Oslo, hvor statsråden selv var student for 20 år siden. Han mener at passfrie reiser gjennom Schengen-området, retten til helsehjelp i EU-land, billig roaming-tjenester på Europa-ferie og utvekslingsprogrammet Erasmus står i fare for å forsvinne ved en eventuell EØS-utmelding.

Raja mener dermed at EØS-politikken til Sp og SV er en direkte trussel mot disse frihetene.

- Slutt med det tullet dere holder på med. Det å tukle med EØS-avtalen er ikke bare farlig for norske arbeidsplasser, norsk eksport og klima, men truer faktisk også norske studenters fremtid og nordmenns friheter når de er på reise i Europa, sier Raja til Nettavisen.

Les også: Integrering? Les Abid Raja

- Møkk lei av dette

Verken SV eller Sp tror noen av frihetene nordmenn nyter gjennom dagens EØS-avtale står i fare for å havne i dragsuget til en EØS-utmelding.

- Dette er premisser som er fullstendig uinformerte. Dette er bare et desperat parti som finner på stråmenn og skremmebilder om andre for å få oppmerksomhet, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til Nettavisen.

- Abid Raja kan bare glemme enhver antydning om at vi nå vil bare brenne alle broer til EU. Dette føyer seg inn i en sånn rekke usannheter som preger norsk politikk for øyeblikket, og det er jeg møkk lei av, sier Fylkesnes.

- Dette er bare tullball fra Rajas side. Han vet at dette ikke er riktig. Vi har sagt at vi vil erstatte EØS med en bedre avtale med EU som fortsatt sikrer full tilgang til studentutveksling, helsehjelp og andre friheter, og som samtidig sikrer større råderett over næringer som er viktige for Norge, sier Senterpartiets finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, til Nettavisen.

Les også: SV vil stressteste oljen

Kaffe latte-ungdom fra storbyene

Raja sier at mange norske studenter kan miste en unik mulighet til et godt finansiert studieopphold i utlandet dersom utvekslingsprogrammet Erasmus faller bort.

- Senterpartiet vil ha det til at det bare er kaffe latte-ungdom fra storbyene som drar til utlandet for å studere. Jeg kjenner veldig mange ungdommer i distriktene som ønsker å ta et semester i utlandet. SV og Sp er en direkte trussel mot de avtalene vi har, og en direkte trussel mot studentenes ve og vel, sier Raja og sikter til blant annet Erasmus-ordningen.

Erasmus-ordningen sikrer at norske universitetsstudenter kan studere to semestre gratis ved et annet universitet i Europa. Ordningen tildeler også studentene 400 euro i månedlig støtte oppå den vanlige studiestøtten fra Lånekassen.

Les også: Kritikken hagler mot TV 2 etter kaos-debatt

- Kan bli svindyrt å reise, bo eller studere i Europa

Raja mener utvekslingsstudier i Europa blir ekstremt dyrt, og vil være forbeholdt kun de få, dersom den generøse Erasmus-ordningen forhandles bort.

- Det kan bli svindyrt å reise, bo eller studere i Europa, sier Raja.

Gjelsvik sier han kan garantere at Sp aldri kommer til å inngå en avtale med EU som ikke inkluderer frihetene Raja sikter til.

- Det er en gjensidig interesse for både Norge og EU å ha gode avtaler på områder som utdanning, forskning og helsehjelp. Det er ingenting som tilsier at man fra EU eller norsk side ikke ønsker å videreføre det samarbeidet, sier Gjelsvik.

Les også: Ny måling: SV stjeler velgere fra Sp

- Sveits, som verken er EØS- eller EU-medlem, er inkludert i samarbeidet om det europeiske helsekortet. Når det gjelder Erasmus er det en rekke land utenfor EU og EØS, som for eksempel Tyrkia, som er inkludert i det samarbeidet. Det er ulike løsninger for ulike land. Det at Storbritannia ikke er med på Erasmus, er et selvstendig valg britene har tatt, sier han.

Passfrihet i Europa

Raja sier at passfrie reiser gjennom Europa er et gode som de aller fleste tar for gitt. Han tror ingen nordmenn savner tiden da en måtte framvise pass ved hver eneste grenseovergang i Europa.

- Når du reiser gjennom Europa kan du gå i den kjappe EU-passkøen på flyplassen. I «All Passports»-køen ved siden av står det amerikanere og asiater. Den køen er dritlang og det er få som betjener den. Jeg tviler på at folk i distriktene ønsker å ha en hverdag hvor man trenger pass for å reise til Danmark, Sverige og resten av Europa, sier Raja.

Les også: Totalslakter kollegaene etter TV-debatt: - Oppfører seg som unger

- Jeg tror de aller fleste nordmenn kjenner på tryggheten ved å ha det blå Helfo-kortet i lomma på reise i Europa. Det sikrer norske borgere rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere, sier Raja.

- Og er det ikke deilig at man ikke får en 25.000 kroners mobilregning når man kommer hjem fra ferie, sånn som det var før, sier han og sikter til de dyre roaming-kostnadene på Europa-ferie før det ble innført fastpris i hele EU.

Gjelsvik påpeker at passfrihet er regulert gjennom Schengen-samarbeidet.

- Sveits står utenfor EØS og EU. Det er likevel mange av oss som har reist inn og ut av Sveits mange ganger uten at det har vært noe problem, sier han.

- Det som derimot er viktig, er at vi har nasjonal mulighet til grensekontroll. De siste årene har vi hatt forsterket grensekontroll inn til Norge (flyktningstrømmen og pandemien red.anm.), noe som egentlig er i strid med Schengen, men som har fått aksept av EU. Da måtte vi spørre EU om lov hver gang, sier Gjelsvik.

Les også: MDG ber SV velge side før valget: - Kan ikke få i pose og sekk

Raja: - Alt dette vil gå tapt

Raja sier at EØS-avtalen også sikrer nordmenn billigere varer og bedre forbrukerrettigheter, styrket kulturutveksling gjennom tilskuddsordninger, samt pensjons- og trygderettigheter for arbeidende nordmenn i EU-land.

Bevegelses- og arbeidsfriheten gjennom EØS-avtalen gir nordmenn frihet til å reise og bosette seg hvor som helst i Europa uten å måtte styre med visum eller arbeidstillatelse. Raja sier at Venstre er en garantist for alle disse frihetene.

- Alle disse godene er takket være EØS-avtalen. Sp og SV sier de vil reforhandle EØS-avtalen. Det ville også Storbritannia gjøre. De måtte si opp avtalen og sitter igjen med en langt dårligere avtale enn den avtalen Norge har nå, sier Raja.

- EØS-avtalen er langt bedre enn Storbritannias avtale. Det er ingen som må tro at vi får en bedre avtale enn det Storbritannia fikk forhandlet fram. De er mye sterkere og større enn oss, sier han.

Les også: Folkets dom: Kårer klar vinner i TV 2-debatten

- Hvilke av de nevnte frihetene tror du vil gå tapt ved en eventuell EØS-utmelding, Raja?

- Jeg tror alt dette vil gå tapt hvis vi sier opp EØS-avtalen. Da vi lagde den gamle avtalen var den mange EFTA-land som forhandlet fram avtalen. Nå står det igjen bare noen få land som Norge, Liechtenstein og Island. Dette er ikke betydningsfulle og viktige land for EU. Det var en annen kraft den gangen. Vi fikk til en avtale som var svært gunstig for Norge, sier han.

- En dårlig og midlertidig avtale

Fylkesnes mener at det tidligere har vært bred politisk enighet om at EØS-avtalen er i utgangspunktet en dårlig og midlertidig avtale.

- Vi har sagt at vi ønsker å få til en bedre avtale. For ti år siden var EØS-avtalen ifølge Høyre og Ap den dårligste avtalen man kunne ha. Da var man helt enige om det. EØS-avtalen var aldri en avtale som var ment å vare. Tanken var at det var en overgangsavtale fordi man skulle gå inn i EU, sier Fylkesnes.

- I etterkant har ingen land som har inngått handelsavtaler med EU, etterlignet EØS-avtalen. Det er et veldig kraftig signal i seg selv. Vi har sett på andre handelsavtaler som EU har inngått, som for eksempel med Sør-Korea, hvor man får de samme fordelene, men uten det demokratiske underskuddet. Det er dit vi vil, sier SV-nestlederen.

- Ingen grunn til at noe skal gå tapt

Fylkesnes tror ikke at nye forhandlinger med EU vil føre til noe tap av frihetene som Raja sikter til.

- Jeg ser ingen grunn til at det skal gjøre det. Da vil jeg vise til det nordiske samarbeidet som er mye eldre og enda mer integrert enn det europeiske samarbeidet (Nordisk ministerråd og Nordisk råd red.anm.). Der har vi blitt enige om friheter mellom landene helt uavhengig av EØS. Det nordiske samarbeidet har blitt brukt som modell av EU. De som tror at frihetene strømmer fra Brussel, har ikke forstått hva vi driver med i det nordiske samarbeidet. Men det er vel kunnskap som har gått Raja hus forbi, sier han.