Gå til sidens hovedinnhold

Abort sammenlignes med holocaust

Det å frarøve en kvinne friheten til å bestemme over egen kropp og eget liv, er ikke annet enn slaveri.

Sweet home Alabama
Where the skies are so blue
Sweet home Alabama
Lord, I'm coming home to you

Sweet home Alabama? Nei takk.

Onsdag denne uken signerte Alabamas republikanske guvernør Kay Ivey ny abortlov. Den nye loven forbyr abort med mindre det står om den gravide kvinnens liv. I lovteksten sammenlignes abort med blant annet holocaust. Det eneste unntaket der det åpnes for å kunne utføre en abort, er om den gravide kvinnens liv er i fare.

Les også

Alabamas guvernør signerer tilnærmet totalforbud mot abort

Loven åpner for at personen som utfører aborten kan straffeforfølges. Strafferammen er satt til mellom 10 og 99 års fengsel. USAs største menneskerettsorganisasjon, ACLU, har lovet å gå til søksmål for å hindre at loven trer i kraft.

Det ble under behandlingen fremmet forslag om unntak dersom graviditeten skyldes incest eller voldtekt. Forslaget ble nedstemt, på samme måte som forslag om unntak dersom den gravide er under seksuell lavalder eller av andre årsaker er uforskyldt gravid.

Innskrenkning for innskrenkning - på vei mot slaveri

Hittil i år har 28 av 50 stater i USA vedtatt over 300 nye regler som innskrenker mulighetene for abort. Dette ifølge Guttmacher-instituttet som jobber for kvinners rettigheter (kilde: NA).

I Norge har vi ikke forbud, men vi er dog vitne til at kristen-konservative sitter ved makten og svinger pisken for å innføre reguleringer hva gjelder kvinners rett til selvbestemt abort. Endringene kan ikke ses på uavhengig av hverandre. De er en del av samme trend. En trend som handler om kvinners rett til å bestemme over egen kropp, eller ikke.

Les også

Kvinners rett til selvbestemt abort var ikke så hellig likevel for Arbeiderpartiet

Vi har en nemnd som, etter sigende, kommer til å godkjenne foster-reduksjon for de fleste som søker. Uavhengig av hva som loves i forkant - vi har en nemnd som skal bestemme over kvinners liv og kropp. Det er ikke annet enn nedverdigende og infantiliserende at voksne kvinner skal måtte stå foran en nemnd av fremmede som skal beslutte noe hun utvilsomt er i best stand til å avgjøre selv.

Så kan en jo spørre seg hva poenget med en nemnd er, dersom de på forhånd lover å godkjenne abort for alle som søker? Det kommer skremmende blandede signaler fra statsministeren og hennes gjeng.

Det forundrer meg faktisk at ikke flere konfronterer Erna med denne Orwellske dobbeltenkning à la 1984.

Respektløse konservative krefter

Diskusjonen om abort koker ned til at konservative krefter i maktposisjoner ikke respekterer kvinners rett og evne til å bestemme over sin egen kropp.

Les også

Sophie Elise: - Frister jævlig lite å få barn under denne regjeringen

I ytterste konsekvens kan denne nye endringen føre til at en nemnd bestemmer at kvinner i Norge skal tvinges til å gjennomføre uønskede svangerskap. Det å frarøve en kvinne friheten til å bestemme over egen kropp og eget liv, er ikke annet enn slaveri.

Alle, om enn tilsynelatende små innskrenkninger, i abortloven er et steg tilbake for likestilling, kvinnefrigjøring og kvinne-verd. Det er et steg tilbake for et demokratisk samfunn.

Vi må aldri tro at kampen er over - ikke her, og ikke på vegne av våre søstre i andre land.

Kvinnekampen og abortkampen er, og må, for alltid være internasjonal.

Kommentarer til denne saken