Gå til sidens hovedinnhold

Adressen din kan påvirke lønnen

Glem forskjellene mellom menn og kvinner. Det er hvor du bor som betyr noe.

Det er store geografiske forskjeller i norske lederlønninger, viser en fersk undersøkelse gjennomført av organisasjonen Lederne.

Akershus på topp
- Mens ledere i Akershus i snitt tjener 528.600 kroner i året, tjener ledere i Hedmark, nabofylket, 416.000 kroner. Differansen på 112.600 kroner utgjør en forskjell på hele 27 prosent, sier kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov i Lederne til NA24.

Undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer er utført blant 3460 ledere og mellomledere over hele landet.

Større konkurranse
Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne mener lønnsforskjellene i stor grad skyldes konkurranse om arbeidskraften i de større fylkene.

- Målingene våre avslører at de mest befolkningsrike fylkene huser Norges best betalte ledere, sier han til pressenytt.no.

Stor bedrift - høyere lønn
Undersøkelsen avdekker også en klar tendens til at lederlønningene øker i takt med bedriftens størrelse. Lederlønnen i en bedrift med 1-10 ansatte ligger i snitt på 435 000 kroner, mens en leder i en bedrift med over 1000 ansatte i snitt tjener 666 000 kroner i året.

Brekke mener at det er en naturlig sammenheng mellom bedriftens størrelse, hvor den ligger i landet og hva lederen tjener.

- I befolkningsrike fylker er det naturlig nok flere arbeidsplasser og større bedrifter. En konsekvens av dette er økt lønn fordi konkurransen om de beste hodene er hardere. I tillegg har de store selskapene større inntjening, som gir bedre lønnsevne, sier han.

Forbundslederen understreker at det ikke kun er lederlønninger som er på topp i de mest befolkningsrike fylkene.

- Kostnadsnivået er ofte i øvre del av skalaen i fylker med høy befolkningstetthet, sier han.

Lønn som fortjent?
Derimot ser ikke Brekke nødvendigvis noen sammenheng mellom dyktighet og lønn.

- Vi har mange gode ledere som ikke ligger på lønnstoppen. Lønn dannes som en konsekvens av konkurransesituasjonen der bedriften ligger, og de årlige lønnsøkningene kommer som et resultat av dette, sier han, og legger til at det er spesielt naturlig at sjefer med stort personalansvar får høyere lønn.

- Å være leder for en større gruppe betyr mer ansvar. Det er viktig at disse lederne oppnår målene virksomheten ønsker, blant annet gjennom god personledelse og solide HMS-resultater, sier forbundslederen.

Snittlønn ledere og mellomledere i norske fylker:
1. Akershus: 528.600
2. Rogaland: 509.300
3. Oslo: 509.200
4. Hordaland: 502.300
5. Sør-Trøndelag: 493.300
6. Sogn og Fjordane: 492.500
7. Møre og Romsdal: 489.200
8. Vest-Agder: 474.900
9. Telemark: 472.700
10. Troms: 467.800
11. Buskerud: 465.100
12. Nord-Trøndelag: 452.300
13. Østfold: 450.700
14. Vestfold: 450.600
15. Aust-Agder: 448.400
16. Nordland: 447.900
17. Finnmark: 446.900
18. Oppland: 421.000
19. Hedmark: 416.000

Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2010 fra Lederne

Bakgrunn:
Om Lederne:
* Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig.

* Lederne er organisasjonen for 15 000 ledere og betrodde tekniske og merkantile ansatte på ulike nivåer i vel 1200 bedrifter som har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.

* Medlemmene er fordelt på sju regioner og 125 avdelinger.

Dette er Norsk Ledelsesbarometer:
* Norsk Ledelsesbarometer er en undersøkelse som sendes ut til alle Ledernes medlemmer via e-post.

* I årets undersøkelse deltok 3460 av Ledernes medlemmer.

* Undersøkelsen er utført av De Facto kunnskapssenter for Lederne.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot