(Varingen) Nå går brannvesenet på Nedre Romerike ut på Facebook og advarer mot pipekonstruksjonen.

De oppfordrer folk til å sjekke pipa, og bytte om de har løsningen som det advares mot.

Det har vært flere branner som er forsårsaket av pipekonstruksjonen.

Natt til torsdag 18. februar begynte det å brenne i et bolighus på Rotnes i Nittedal. Beboerne våknet av at de hørte knitring på loftet og reddet seg ut. Huset ble totalskadet og må rives.

Politiet konkluderte etter etterforskningen at brannen skyldtes svikt i isolasjonen rundt pipa.

– Med hjelp fra krimteknikere har vi konkludert med at brannen skyldtes strålevarme fra pipa i etasjeskillet opp mot loftet, sier etterforskningsleder Bjørn Bratteng i Øst politidistrikt:

– Pipa er ei stålpipe med isolasjon som hadde sunket sammen rundt brannstedet.

Politiet konkluderer med at brannen var utenfor huseiers kontroll.

Et farlig skorsteinsmerke

Branninspektør Glenn Hüglow i Nedre Romerike brann- og redningsvesen bistod i den branntekniske undersøkelsen, og han har et klart budskap.

– Dette var en såkalt Selkirk stålskorstein, markedsført som Jøtul stålskorstein, oppført i første halvdel av 1980-tallet. Har du en slik skorstein, så bytt den ut, sier Hüglow.

I mars 2018 var det en tilsvarende boligbrann på Åneby. Også der var det snakk om sviktende isolasjon rundt en Selkirk stålskorstein markedsført som Jøtul stålskorstein.

– Disse skorsteinene gikk ut av produksjon i 1999, da Selkirk gikk konkurs, og de hadde bare ti års garantitid, sier Hüglow:

– Det er viktig å få fram at dette ikke gjelder alle stålskorsteiner, men et godt råd er at alle med stålskorstein sjekker ut garantitida. Hvis du ikke sitter på informasjonen selv, så skal stålpiper være meldt inn til kommunens byggesaksavdeling.

Ti års garantitid

I 2016 kom Jøtul med følgende uttalelse om Selkirk stålskorsteiner:

«Jøtul AS hadde 10 års garanti på skorsteiner av dette fabrikat, det vil si at dukker det opp skorsteiner med feil/mangler/defekter dekkes dette ikke av garanteien på skorsteinen. Vi har heller ikke mulighet til å fremskaffe reservedeler til denne type skorstein.»

Jøtul anbefalte videre at skorsteiner fra Selkirk blir kontrollert og byttes ut dersom det oppdages uregelmessigheter.

Branninspektør Hüglow sier at kontroll er lettere sagt enn gjort siden problemområdet ofte er innebygd i etasjeskille. Han oppfordrer derfor kort og godt til at har du Selkirk stålpipe, så bytt den ut.

– Vi har et prosjekt på dette med stålpiper nå og kommer til å ha fokus på det fra høsten av. Vi vil blant annet sjekke ut med alle produsenter om hvilke garantier og varedeklarasjoner som gjelder, sier Hüglow.

Dagens stålpiper fra Jøtul har 25 års garanti, ifølge Jøtuls nettsider.