*Nettavisen* Nyheter.

Advarer mot boligboble

Kredittilsynet mener at bankene bør stramme inn sin utlånspraksis, og de ønsker renten opp i raskere takt. Les mer her:

19.05.08 00:15

Kredittilsynet la i formiddag fram sin årsmelding for 2005.- Bankene bør stramme inn sin praksis ved utmåling av boliglån. Og det er en fordel om den gradvise normaliseringen av renten fra Norges Banks side ikke tar for lang tid, sa styreleder Finn Hvistendahl på presentasjonen.Kredittilsynet advarer mot boligboble:­- På mellomlang sikt er bildet mer bekymringsfullt. Vi er bekymret for oppbygging av risiko med økende gjeld og boligpriser, sa Hvistendahl.Han la til at skattesystemet i Norge gir sterke stimulanser til investeringer i boliger framfor i finansiell sparing:- Både hensynet til det finansielle systemet og økonomien for øvrig, taler for at det legges større vekt på å oppnå nøytralitet i beskatningen av ulike typer formue og eiendom, sa Hvistendahl.Økt kompetanse

Kredittilsynet slår ellers i sin årsmelding fast at økt kompetanse og kapasitet i Kredittilsynet og fravær av alvorlige problemer i finansnæringen, har gjort det mulig å kombinere et omfattende regelverksarbeid med et tilfredsstillende løpende tilsyn.- Det er utviklet et system for samlet risikovurdering for de enkelte finansinstitusjonene som gir økt kvalitet i tilsynet med disse institusjonene. Bedre metoder og samarbeid med ØKOKRIM og andre politimyndigheter har ført til at flere brudd på sentrale lovbestemmelser for god markedsatferd i verdipapirmarkedet er avdekket og fulgt opp.For å øke slagkraften og effektivisere ressursbruken, har Kredittilsynet foreslått bruk av overtredelsesgebyr overfor mindre alvorlige overtredelser.Vil følge eiendomsmeglerne

Den store aktiviteten i boligmarkedet har gitt en sterk ekspansjon også i eiendomsmegling, som vil måtte følges opp fra Kredittilsynets side. Blant annet er det planlagt en vesentlig økning i tallet på inspeksjoner i eiendomsmeglingsforetak i 2006.Omfattende regelverk for aksjehandel

Etter at Stortinget ga Kredittilsynet ansvar for tilsyn med regnskapene til de børsnoterte foretakene, har tilsynet i løpet av 2005 bygd opp kompetanse og tilsynsopplegg for å ivareta denne oppgaven. Forberedelsen av regnskapstilsynet og en omfattende regelverksutvikling både for verdipapirmarkedet, forsikrings- og bankvirksomhet preget arbeidet i Kredittilsynet i 2005.Tilpasningen til europeisk regelverk kan på enkelte områder imidlertid gi et mer komplisert regelverk enn det norske behov alene ville tilsi, skriver Kredittilsynet.Les mer om dette her:Sterkere investorvern med nye regler

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag