I WWF-Norges sjømatguide som lanseres mandag, er reker plassert sammen «røde» arter som hai, skate og sverdfisk, skriver Dagsavisen.

Årsaken er mange feil og mangler ved forvaltningen av reker i Nordsjøen og Skagerrak, sier fiskerirådgiver Lars Andresen i miljøorganisasjonen.

– Dumpingen av småreker synes å øke i alle tre land som fisker disse rekene, altså i Norge, Danmark og Sverige. Dessuten kan bifangsten av andre truede bestander enkelte ganger utgjøre hele 30 prosent av fangstene til rekefiskerne. I tillegg mener forskere ved Det internasjonale havforskningsrådet at rekebestanden trolig er lavere enn man har trodd. Anbefalingen deres er at det derfor bør fiskes bare halvparten så mye som i fjor. I det hele tatt mener vi at forvaltningen av reker må bli bedre, sier Andresen.

Han understreker at han ikke ønsker å hindre folk i å spise reker til evig tid, men ber folk ligge litt lavt til bedre forvaltning av rekene i Nordsjøen og Skagerrak er på plass.

Reker fra Barentshavet er plassert i den grønne kategorien, noe som innebærer at WWF-Norge mener vi kan spise dem med den beste samvittighet.