OSLO (Nettavisen): Selv forbereder advokaten erstatningssak mot Nav etter at Follo-mann ble dømt til 90 dager fengsel for trygdebedrageri.

- Det vil overraske meg om ikke dette vil øke i omfang, sier advokat Olav Sylte til Nettavisen om trygdeskandalen.

Mandag ble det kjent at minst 48 personer er urettmessig dømt for trygdesvindel fordi de har tatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger med seg til andre europeiske land, mens 2400 kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg fordi Nav feiltolket reglene. Sylte mener denne saken raskt kan få et langt større omfang.

Les også: Nav-sakene blir tidligst gjenopptatt neste år

- Forbereder krav mot Nav

Syltes advokatkontor forsvarte selv en av de nå bedrageridømte som i kjølvannet av Nav-skandalen vil få sin sak gjenåpnet. Mannen i 40-årene ble innvilget arbeidsavklaringspenger fra Nav, men flyttet til Spania. Han ble politianmeldt på bakgrunn av en lovforordning som det nå viser seg at Nav tolket feil. Mannen ble i Follo tingrett dømt til 90 dagers fengsel, hvorav 45 dager ubetinget. Ifølge dommen hadde mannen urettmessig fått utbetalt 365.724 kroner som måtte tilbakebetales. Mannen fikk sone med fotlenke og slapp unna med å betale tilbake 150.000 kroner.

- Kan omfatte flere ytelser

- Nå forbereder vi krav om tilbakebetaling fra Nav og krav om erstatning, sier Sylte til Nettavisen.

Sylte sier de også har andre saker de ser på og sier han tror denne saken vil vokse i omfang.

- Jeg tror ikke dette begrenser seg til ytelser som gjelder arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. Det kan også gjelde andre ytelser, som overgangsstønad og dagpenger, og det kan også være barnetrygd. Det vil overraske meg om dette ikke øker i omfang, sier Sylte til Nettavisen.

Nav: - Vil gjennomgå alle områdene

- Vi vil ha en gjennomgang av alle områdene for å forsikre oss om at vår praktisering er i tråd med trygdeforordningen, sier Nav i et e-postsvar til Nettavisen.

- I første rekke gjelder dette arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. For mottakere av dagpenger gjelder andre regler. Praksisendringen vår vil derfor ikke gjelde her. Foreldrepenger og dagpenger skiller seg fra arbeidsavklaringspenger og sykepenger, da dette ikke er kontantytelser ved sykdom, opplyser Nav.

Les også: BI-professor klokkeklar: - NAV-direktøren må gå

«En varslet skandale»

Sylte kaller det en «varslet skandale» og viser til at flere har påpekt det de har ment er Navs feiltolkning av regelverket rundt trygdeytelser og EØS.

- Her har Nav og norske myndigheter bare holdt fast på sitt syn, sier Sylte.

Han mener de menneskelige lidelsene i kjølvannet av disse sakene er vanskelig å fatte.

- De påkjenningene som følger av dette kan være dråpen som får begeret til å flyte over. Selv vet jeg om en sak der en kvinne som ble i 2015 ble dømt for urettmessig å ha mottatt overgangsstønad mens hun hadde vært i Spania, senere opplevde at barnevernet tok fra henne barnet nettopp med begrunnelse i at hun var dømt i en straffesak, sier Sylte.

Kritiserer norsk rettssikkerhet

Advokaten har tidligere vært ute og kritisert Domstoladministrasjonen for å fremheve at Norge har havnet høyt en rangering av staters rettssikkerhet, en kåring utført av World Justice Projects.

- Vi ringte rundt og sjekket litt rundt denne undersøkelsen og fant ut at det ikke var gjort noen grundige undersøkelser av rettstilstanden i Norge. Det har vært flere saker som viser at det norske rettssystemet svikter de svake i samfunnet, sier Sylte og viser blant annet til flere barnevernssaker som har vært oppe til behandling i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD).

Overså EØS-forordning

Follo-mannen møtte i tingretten i oktober 2018 og fikk sin dom november. Det var etter at Trygderetten i flere kjennelser hadde konkludert med at Nav tolket EØS-reglene feil, skriver nettstedet Rett24 tirsdag.

Nettstedet omtaler et brev Trygderetten publiserte mandag som viser til seks kjennelser, fra juni 2017 til mars 2018. I disse sakene har ikke Nav forholdt seg til EØS-forordningen fra 2012. Tross kjennelsene fortsatte Nav å politianmelde forhold basert på egen lovtolkning, skriver Rett24.

- Snakk om millionerstatninger

Til NTB sier Sylte at i flere av sakene etter Nav-skandalen kan staten vente seg krav om erstatning og oppreisning i millionklassen.

Les også: - I mange tilfeller snakk om milllionerstatninger

- Det er helt åpenbart at det i mange tilfeller er snakk om millionerstatninger. Det er kanskje tilbakebetaling av mange hundre tusen i trygd de skulle hatt, for enkelte gjerne en million. I tillegg kommer rentekrav og oppreisning for den urettmessige strafferettslige forfølgingen, sier advokaten til NTB.

36 personer har urettmessig sonet straffer på opp til 8 måneders fengsel for trygdesvindel som følge av Navs feiltolkning av regelverket. Flere har gått glipp av arbeidsinntekt i soningsperioden og har blitt tvunget til å betale tilbake summer på flere hundre tusener i trygd.

Les også: NAV-skandalen: - Erstatningen kan bli sekssifret

Elden: - Kan fort bli sekssifret

Advokat John Christian Elden sier til Nettavisen tirsdag at Navs feiltolkning kan komme til å koste staten dyrt:

- Om man soner uriktig en dom vil man få dekket alt tap samt en oppreisningserstatning. Den kan fort bli sekssifret beløp per person som har sonet mer enn noen måneder, men det går ikke i skyene i Norge, sier Elden.

Les: – Nå må det komme et uavhengig NAV-ombud

Advokaten sier det videre vil være snakk om å få etterbetalt/tilbakebetalt den trygden som urettmessig er holdt tilbake eller inndratt/krevet i erstatning.

- Dette kan bli dyrt, men det skulle bare mangle at ikke staten gjør opp for seg fullt og helt, sier Elden til Nettavisen.

Bergenser dømt til 55 dager: - Helt grusomt

Bergensavisen skriver om en 47 år gammel mann som ble dømt til ubetinget fengsel i 55 dager i juni 2017 for grovt Nav-bedrageri og falsk forklaring. Mannen fikk arbeidsavklaringspenger over en periode på 11 måneder mens han bodde i utlandet og hadde glemt å krysse av for at han oppholdt seg i utlandet.

- Det har bare vært helt grusomt. Så enkelt er det, sier bergenseren til BA. Han sier han fortsatt betaler penger til tilbake til Nav.