Ulovlig søndagsarbeid hos ekstravakter er én viktig forklaring på det høye antallet registrerte brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten i Oslo, skriver Aftenposten.

Siden 2013 er det registrert 65.000 brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten.

Da avisa tirsdag ba om innsyn i tallene for 2018 og så langt i 2019, svarte etaten at det ville ta tid å finne fram.

Les også: NRK: Arbeidstilsynet åpner tilsyn mot Oslo kommune etter brudd på arbeidsmiljøloven