– Det viktig for meg på vegne av Agder politidistrikt å beklage sterkt og tydelig. Til Viggo Kristiansen og hans familie. Til Stine Sofie Sørstrønens og Lena Sløgedal Paulsens pårørende, og til alle som ellers er berørt av saken. Jeg beklager dypt og oppriktig, sier politimester Kjerstin Askholt i Agder politidistrikt på en pressekonferanse fredag.

Unnskyldningene kom i kjølvannet av at riksadvokaten uttalte at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (43) må frifinnes for drapene og voldtektene i Baneheia i 2000. Kristiansen har sonet 21 år i fengsel for ugjerningene.

Vil ha ekstern gransking

– Hvordan kunne det skje at vi kom i denne situasjonen? Jeg har tidligere gitt uttrykk for at jeg ønsker en ekstern gjennomgang av hele saken. Inkludert Agder politidistrikts etterforskning og arbeid, og at den bør være eksternt ledet av hensyn til legitimiteten i konklusjonene. Jeg er derfor veldig glad for og støtter at riksadvokaten i dag har anmodet Justis- og beredskapsdepartementet om å nedsette en uavhengig undersøkelseskomité, som skal gå gjennom hele prosessen, sier Askholt, og legger til:

– Vi i Agder politidistrikt stiller oss selvsagt fult og helt bak riksadvokatens avgjørelse. Viggo Kristiansen har urettmessig sittet veldig mange år i fengsel og vi må bære en del av ansvaret for det. Det er nå viktig å ta riksadvokatens avgjørelsen innover seg. En moderne rettsstat har et ansvar for å ivareta rettssikkerheten til de som mistenkes, siktes og dømmes i straffesaker. Det har vi totalt-sett ikke klart å ivareta for Viggo Kristiansen, sier hun.

Askholt presiserer at riksadvokatens avgjørelse i dag innebærer også at politiet i ikke nådde målet for etterforskningen.

– Vi har ikke klart å gi de pårørende endelig svar i den grufulle saken med deres to små jenter som offer. Begge deler berører meg sterkt, sier hun.

Har anmeldt Agder-politiet

Viggo Kristiansens tidligere forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt, har anmeldt politiet i Agder til Spesialenheten for håndteringen av Baneheia-saken.

Les også: Avslørte på direkte: Har anmeldt politiet.

– De har totalsviktet. De har manipulert Andersen til en forklaring som den ble lagt til grunn som eneste bevis mot Kristiansen. De har motarbeidet meg som advokat. De har sendt klagesaker. Det har vært et helvete. Jeg har anmeldt politiet i Agder til Spesialenheten. De satt på informasjon som de har holdt skjult, sier Klomsæt til Nettavisen.

I august ble det kjent at Spesialenheten for politisaker hadde åpnet etterforskning knyttet til Baneheia-saken.

Han viser blant annet til at politiet unnlot å fortelle at Andersen var anmeldt for voldtekt i 2009, og at det var akseptert erstatning til den fornærmede på flere 100.000 kroner.

– Dette hadde vært viktig informasjon for gjenopptakelsesvedtaket i 2010, sier Klomsæt.

Nettavisen har vært i kontakt med Agder politidistrikt tidligere i dag, som ikke har anledning til å uttale seg i saken.

Les også: Kristiansen-familien etter Riksadvokatens avgjørelse: – Veldig lettet og glade

Politidirektøren: – Unnskyld

Politidirektør Benedicte Bjørnland ga fredag en uforbeholden unnskyldning til Viggo Kristiansen, pårørende og etterlatte.

Hun slo fast at rettsstaten har feilet.

– Når politiet gjør feil, skal det være evne og vilje til å lære av feilene. Det er først og fremst et ledelsesansvar, også mitt, konstaterte Bjørnland.

Les også: Foreldrenes bistandsadvokater i Baneheia-saken holder pressekonferanse

Det er Borgarting lagmannsrett som må ta endelig stilling til om Viggo Kristiansen skal frikjennes for drapene og voldtektene han ble dømt for i 2000. Det er ikke klart når dette vil skje.

Riksadvokatens beslutning kommer etter at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i fjor bestemte at Kristiansen skal få gjenåpnet saken sin. Etter det har saken vært etterforsket av Oslo politidistrikt.