Tirsdag var det 28 koronapasienter ved sykehuset, og elleve av dem får intensivbehandling. Den 17. februar, altså for under to uker siden, var sykehuset nede i sju koronapasienter.

Forrige gang Ahus var i gul beredskap under pandemien var fra 11. mars til 15. april 2020, da det ble trappet ned til grønn beredskap. Fra 11. juni ble også grønn beredskap avviklet.

Sykehuset opplyser at de for å styrke intensiv- og overvåkingskapasiteten nå reduserer noe i antall planlagte operasjoner.