Onsdag ettermiddag innkalte handels- og næringsminister Sylvia Brustad til en pressekonferanse, der hun kritiserte Aker-konsernet for å ha opptrådt uryddig i forbindelse med transaksjonene da Aker Solutions nylig kjøpte flere selskaper og deler av selskaper fra Aker-konsernet.

- Jeg synes i dag, etter redegjørelsen fra Brustad, at det er hun som fremstår som uryddig. Vi har hele tiden sagt at vi har lagt stor vekt på å være ryddige i arbeidet med de avtalene som ble offentliggjort i forrige uke, sier kommunikasjonsdirektør Geir Arne Drangeid i Aker ASA til Nettavisen.

- Avtalene er gyldige
Brustad sa på pressekonferansen at transaksjonene burde vært behandlet av generalforsamlingen i Aker Solutions. Siden dette ikke skjedde, kom saken heller aldri til behandling i styret i Aker Holdning, der staten eier 30 prosent av aksjene. Aker holding eier igjen 41 prosent av aksjene i Aker Solutions.

Brustad mener Aker-avtalen kan være ugyldig.

- Så lenge denne saken burde vært i generalforsamlingen, så er også konsekvensen at inngåtte konsesjonsavtaler ikke er bindende. En slik usikkerhet kan ikke et selskap som Aker Solutions leve med. Jeg forutsetter at partene rydder opp i dette snarets mulig, sa ministeren på pressekonferansen.

At avtalene kan være ugyldig, avvises av Aker.

- Vi mener at avtalene som er inngått er gyldige. Vi mener også at de er veldig gode avtaler for Aker og Aker Solutions, sier Drangeid bestemt.

- Ble orientert tidligere
Brustad sa på pressekonferansen at konsernet nå har to alternativer:

- Det er enten å gå tilbake til start, å nullstille disse transaksjonene, eller å forberede saken for behandling i generalforsamlingen til Aker Solutions, sa Brustad.

Aker ASA skriver i en pressemelding onsdag kveld at de ikke ser noe grunnlag for å revurdere eller tilbakestille noen avtaler, slik Brustad har sagt hun forventer.

Brustad fortalte også på pressekonferansen at regjeringen først ble informert om avtalen den 30. mars. Akers kommunikasjonsdirektør mener dette er feil.

- Det er ikke riktig at departementet først ble orientert mandag 30. mars. Saken er at allerede uken før, så mottok Berit Kjøll, som er statsoppnevnt i Aker Holding-styret, en detaljert redegjørelse. Og grunnen til at hun fikk den var at hun ønsket mer dokumentasjon når hun skulle møte representanter fra departementet den 25. mars. Utpå dagen fikk vi bekreftet fra Kjøll at hun hadde hatt møte med departementet, og at hun hadde redegjort om saken, sier Drangeid.

- Det er vanskelig fra vår side å oppfatte det som noe annet enn at departementet hadde mottatt beskjeden og forstått prosessen. Og det har ikke kommet noen innvendinger fra Berit Kjøll eller departementet etter det, sier Drangeid.

Nettavisen har fått tilgang til en e-post som Aker mener beviser deres påstander. E-posten er sendt fra Berit Kjøll til daglig leder Bengt Arve Rem i Aker Holding den 25. mars. Dette står i e-posten (les hele e-posten ved å klikke på bildet til venstre):

«Hei Bengt,
Takk for tilsendt materiale.
Orienterte som avtalt NHD i dag. Fremdrift, omfang og prosess. Jeg sa at det vil bli gitt en kort orientering i etterkant av generalforsamlingen AHAS mandag, håper det går greit. For øvrig var mottakelsen positiv. Mvh. Berit:-)».

- Bestemmer seg plutselig
Drangeid synes det er litt merkelig at statsråden først nå reagerer.

- Det er litt vanskelig for oss å forholde oss til at statsråden en uke etter at avtalen blir kjent, og etter kritikk fra opposisjonen, plutselig bestemmer seg for at avtalene burde vært nullstilt. Det synes vi er uryddig, sier Drangeid til Nettavisen.

Han sier at styret i Aker nå har bedt revisjonsutvalget i selskapet om å lage en detaljert redegjørelse om saksbehandlingen.

- Det kommer en mer detaljert redegjørelse om prosessen og transaksjonene over påske, sier han.