*Nettavisen* Nyheter.

Aker Kværner-emisjon til bunnpris

Konsernsjef Inge K. Hansen fikk landet milliardemisjonen i Aker Kværner. Men han måtte ned til den absolutt laveste indikerte kursen

19.05.08 00:53

Aker Kværner har nå fullført sin emisjon på 2,1 millioner kroner.Kursen ble 130 kroner pr. aksje, som er bunnen av den indikerte prisingen på 130 til 155 kroner.Markedet har dermed priset selskapet til 7,2 milliarder kroner.Det har vært store spekulasjoner rundt prisingen. Selskapet meldte i går morges at emisjonen var ventet i den nedre enden av intervallet, etter at Dagens Næringsliv, basert på sentrale kilder, skrev at den ville gå helt i toppen av, eller over intervallet.- Vi er svært tilfredse med responsen i aksjemarkedet. Emisjonen ble dobbelt overtegnet, sier Inge K. Hansen, konsernsjef i Aker Kværner ASA som er morselskapet i det nye konsernet.- Jeg er spesielt fornøyd med at vi har fått tillit fra mange fremstående investorer internasjonalt såvel som i Norge. Med sine investeringer har de vist sin anerkjennelse for konsernets systematiske forbedringsarbeide og de helt fundamentale kvaliteter og det betydelige potensiale som jeg vet vårt konsern representerer, tilføyer Hansen.Aksjene i Aker Kværner ASA blir notert på Oslo Børs med tickersymbol AKVER.Det ble til sammen vedtatt utstedt 16.153.846 aksjer, og det samlede brutto emisjonsprovenyet til Aker Kværner ASA ble 2.099.999.980 milliarder kroner. I tillegg er det utstedt 1.615.385 aksjer som inngår i en overtegningsfasilitet. Det ble dermed utstedt til sammen 17.769.231 nye aksjer i forbindelse med emisjonen. Omlag to tredjedeler av transaksjonen er tildelt utenlandske tegnere.Emisjonen og børsnotering er de siste av en serie transaksjoner som har ledet fram til etableringen av det nye Aker Kværner-konsernet. I løpet av de foregående uker har konsernet hentet inn 260 millioner euro i det internasjonale obligasjonsmarkedet og det er inngått låneavtaler med banker på til sammen 150 millioner euro.Aker Kværner har inngått avtaler med garantiutstedere som reflekterer den nye konsernstrukturen, og som erstatter tidligere morselskapsgarantier fra Kværner ASA. I tillegg er det som et ledd i refinansieringen av Kværner-konsernet for øvrig, inngått avtale om å overføre om lag 4 mrd kroner ansvarlig gjeld med forfall i 2011 fra Kværner ASA til Aker Kværner ASA.Aksjene utstedt av Aker Kværner ASA i emisjonen utgjør 29,4 prosent av Aker Kværner ASAs samlede antall aksjer etter emisjonen. Kværner ASA eier om lag 70,6 prosent av aksjene i Aker Kværner ASA etter emisjonen. Denne eierandelen vil bli redusert til om lag 67,7 prosent dersom overtildelingsfasiliteten beskrevet i prospektet blir fullt ut benyttet.I det institusjonelle tilbudet har 215 investorer fått tildelt til sammen 16.742.131 aksjer. I det offentlige tilbudet fikk 1.158 investorer tildelt total 1.027.100 aksjer. Minste tildeling var 100 aksjer. I det offentlige tilbudet har alle investorer fått full tildeling. Gjennom emisjonen er antall aksjonærer med minst en børspost økt med 1.373.Aksjeutvidelsen vil bli formelt registrert i Brønnøysundregistrene på eller omkring 7. april 2004, men tildelingen av aksjer vil skje tidligere ved at det er inngått en avtale om utlån av aksjer mellom Kværner ASA og tilretteleggerne for emisjonen, Carnegie ASA og Enskilda Securities ASA.For det institusjonelle tilbudet vil oppgjør for og levering av tildelte aksjer skje 6. april 2004. Levering av aksjer i det offentlige tilbudet vil også skje 6. april 2004, dersom betaling er registrert mottatt.Det er forventet at aksjene tildelt i det offentlige tilbudet vil bli registrert på den enkelte aksjonærs VPS-konto 2. april 2004. Det legges videre opp til at betaling for tildelte aksjer i det offentlige tilbudet vil bli trukket fra den enkelte investors bankkonto på eller omkring 5. april 2004. For å motta det tildelte antall aksjer, må tegnere forsikre seg om at de har tilstrekkelig dekning på konto fra og med 2. april 2004.Aksjer tildelt i emisjonen vil kunne omsettes på hovedlisten på Oslo Børs fra og med fredag 2. april 2004 til og med tirsdag 6. april 2004, på såkalt "if issued" basis. I henhold til avtale mellom Aker Kværner ASA og et garantisyndikat ledet av Carnegie ASA og Enskilda Securities ASA, har garantisyndikatet garantert rettidig innbetaling av hele emisjonsbeløpet, kun med forbehold for at det ikke inntreffer visse "force majeure" begivenheter forut for gjennomføringen av emisjonen.Carnegie og Enskilda Securities har vært hovedtilretteleggere. DnB NOR Markets, Nordea Securities og Pareto Securities har vært tilretteleggere.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.