Gå til sidens hovedinnhold

Aker protesterer

Aker universitetssykehus har levert sin høringsuttalelse til omorganiseringen i Helse Sør-Øst.

AKER SYKEHUS: Vi mener Helse Sør-Øst (HSØ) legger opp til underkapasitet. Man vil trenge mer plass og flere ansatte i årene som kommer, sier foretillitsvalgt Ole Kristian Furulund ved Aker universitetssykehus.

Sykehusets fagorganiserte har samlet seg om en rekke innvendinger mot omorganiseringen, og er svært skeptiske til tallmaterialet HSØ tar utgangspunkt i.

Urealistiske tall

De peker blant annet på at gjennomsnittlig liggetid på fire døgn er for kort.

Liggetiden er i dag fem døgn, og med en aldrende befolkning vil den ikke gå ned, sier Furulund.

De ansatte mener også det blir feil at Akershus universitetssykehus (Ahus) skal ha ansvar for Grorud, Stovner og Alna. I stedet ønsker Aker å ta hånd om alle Groruddalsbydelene, og bli storbysykehus for Oslo.

Vi mener det legges opp til et kunstig skille mellom øst og vest. Det er allerede store levetidsforskjeller. Et storbysykehus for hele Oslo ville utjevnet forskjellene. Vi har størst kapasitet på livsstilssykdommer, og ville betjent våre bydeler bra, sier Furulund.

Ønsker akuttkirurgi

Aker kjemper dessuten for å beholde sin akuttkirurgi, og viser til at Ullvevål universitetssykehus ikke har kapasitet til å ta all akuttkirurgi alene.

Ahus har heller ikke plass til å ta seg av 400 000 pasienter. Ifølge Dagens medisin har de fått 110 000 flere pasienter enn sykehuset er konstruert for. Det blir viktig å utnytte den plassen og kapasiteten vi har, for å unngå nye byggeprosesser i årene som kommer, sier Furulund.

Nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité Jan Bøhler var tilstede under de ansattes allmøte på sykehuset tirsdag, og uttrykte sin støtte.

Groruddalen trenger Aker universitetssykehus, og det er avgjørende at vi nå mobiliserer . Flere må nå komme på banen. Med et pasientgrunnlag på 22 000 slik det legges opp til, vil det være fare for at nedskjæringer ved sykehuset. Det må vi unngå, sier han.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen