Gå til sidens hovedinnhold

Akerselva-lys øverst på lista

Miljø, plan- og samferdselskomitéen har behandlet innspill til sektorplan for friluftsliv. Lys langs Akerselva fra Nydalen og opp til Oset står nå øverst på lista.

Nydalen: Det har kommet mange innspill til sektorplan for friluftsliv, fra organisasjoner, velforeninger, etater og bydel. Forslagene er i første omgang behandlet av det nye Friluftslivets Samarbeidsutvalg i bydelen, bestående av forskjellige representanter, blant annet fra velforeninger, Naturvernforbundet og Oslo Elveforum. Nå har også bydelens Miljø, plan- og samferdselskomité (MPS-komitéen) behandlet forslagslisten. Øverst på listen står lys langs Akerselva, fra Nydalen til Oset.
- Vi ønsker å prioritere lys langs hele elvestrekket gjennom bydelen, sier leder for komitéen, Ivar Christiansen (Ap).

Turveiene prioritert

Ellers ønsker komiteen å prioritere opparbeiding, merking og eventuelt erverv av manglende turveilenker i bydelen. Det gjelder i første omgang Ullevål til Sognsvann, Berg til Østhorn, Ullevål stadion og Sognsvann, Voldsløkka til Grinda via Tåsen, og turvei mellom Nordmarka og Lillomarka via Kjelsås.
- Det er gledelig at politikerne også prioriterer turveisystemet, sier Anne Berit Bergo (Tåsen Hageby), leder av Friluftslivets samarbeidsutvalg i bydelen.
- Det er viktig at politikere og etater også ser verdien av å bevare grøntområdene langs turveiene, og ikke tetter igjen. Med kanskje barnehager, slik vi har sett mange eksempler på. Turveier og grønne lunger i nærmiljøet er viktige områder for rekreasjon og fysisk aktivitet i hverdagen for svært mange mennesker, understreker Bergo.

Lys til Låkeberget

Lys langs den nye turveien fra Brekke til Låkeberget i Maridalen, står også høyt på bydelens komité for MPS' ønskeliste, i tråd med bystyrevedtak og eget forslag fra Friluftsetaten. Etter at Nordre Aker Budstikke skrev om den planlagte lystraséen, har det dukket opp spørsmål om hvorfor ikke lystraséen skal gå helt til Hammer'n.
- Vi forholder oss nå til det bystyret allerede har vedtatt, og det er lys fra Brekke til Låkeberget, sier avd. sjef i Friluftsetaten, Jan Fredriksen.
- Og når det gjelder kvaliteten på veien, og eventuelle "hull", tror vi det blir bedre etterhvert som toppdekket får "satt seg". Slik reglene er i dag har alle friluftsbrukere - også hest og rytter - lov til å ferdes på grusede traséer i barmarkssesongen (bortsett fra søndager mellom 11.00 - og 15.00). Men så snart det blir snø - og det er mulig å gå på ski på grustraséen - så har ikke hester adgang til veiene lenger, kun til brøytede veier, sier Fredriksen, og legger til at nevnte strekning vil bli slåddet - eller skrapet - til sommeren.

Asfalt Låkeberget

Bydelens MPS-komité prioriterer også Friluftsetatens forslag om asfaltering av Låkeberget p-plass
- Asfaltering av Låkeberget parkeringsplass er en del av vårt arbeid med å oppjustere mye brukte utfartsparkeringsplasser, forteller Fredriksen.

Arbeidsutvalget

MPS-komiteens prioriteringsforslag skal etter planen behandles i bydelens Arbeidsutvalg (28.11.), etter fullmakt fra bydelsutvalget.
Deretter skal Friluftsetaten utarbeide et handlingsprogram for anlegg og områder for friluftsliv, som så sendes til politisk behandling i bystyret.
Alle forslag som har kommet inn kan man lese om på bydelens nettsider.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem