Aksje i fokus: Frontline

I samarbeid med analysetjenesten BullSpike presenterer iMarkedet analyser av enkeltaksjer, primært basert på teknisk analyse. I dag: Frontline

19.05.08 00:52

Analysen er utarbeidet av Helge Lunde i BullSpike, og representerer ikke nødvendigvis iMarkedets syn. Du finner BullSpikes tjeneste for teknisk analyse her:

BullSpike - rapport

Forfatter: Helge Lunde
Kurs 7. mai 2004: 183 kr.
Konklusjon: Selg ved brudd av 178


Bakgrunn:

Frontline (FRO) nyter fortsatt godt av historisk høye tankrater, sterke skipsverdier og forventningene om en oppsplitting av selskapet. I det senere bildet har dog innstrammingen i Kina, den fornyede uroen i Midtøsten og de bedrede transportmulighetene via rørledninger i Irak forpurret det positive bildet for tank. Er festen i tank over eller vil det gryende fallet også for de lange kontraktene bli snudd til ny oppgang?
Teknisk bilde:

Aksjen har gjennom hele det siste året og helt tilbake til slutten av 2002 ligget i en jevnt og stabilt stigende trend, slik vi ser av ukeschartet under. Denne kanalen er testet gjentatte ganger både på oversiden og undersiden. Men det meste av tiden har man sett noteringer over midtlinjen og den øvre delen av kanalen. Dette vitner om en vedvarende sterk kjøperinteresse uten noen større tegn til at selgerne vinner dominansen. De tester som har vært på nedre kanalvegg har blitt avvist relativt enkelt uten langvarig forvitring av støtten og kjøperne har raskt kommet på banen og presset aksjen opp igjen. I slutten av april i år endret imidlertid denne adferden seg.

Da fikk vi først se en aksje som kom markert ned fra en aggressiv topp, satt rett i forkant av utbytte (se dagschart under). Tidligere har stort sett alle bevegelser fra øvre til nedre kanalvegg skjedd via horisontale konsolideringer som forteller om en balanse mellom kjøpere og selgere. Denne gang fikk selgerne et reelt overtak. Det var første svakhetstegn. Den påfølgende rekyl opp fra kanalveggen klarte så ikke å forsere motstanden fra volumet etablert av handelen i jan-feb. En ny lavere topp ble satt og andre svakhetstegn avgitt. Tredje og neste tegn kom da vi fikk bruddet ned av kanalen i slutten av april. Nå betyr ikke brudd ned av en kanalen i første omgang mer enn at man innleder en svakere stigningstakt. For Frontline sin del ble imidlertid bruddet direkte etterfulgt av også en lavere bunn enn den foregående. Riktignok en marginalt lavere sådan, men ikke desto mindre nok et svakhetstegn. Den siste rekylen opp vil nok også bekrefte en fallende triangel, som ved brudd på nedsiden vil avgi et klart salgssignal.

Nå befinner aksjen seg fortsatt over det aktuelle nivået ved ca. 178 kroner der de to siste bunner er satt, og man skal ikke ta signalene for gitt i forkant. Men skulle vi se også dette signalet bli utløst kan man kanskje ta i bruk det gamle ordtaket "siste spikeren i kista" for en stund, hva Frontline gjelder. Et brudd ned vil i så tilfelle utløse et fallpotensial ned mot ca 140 kroner. Følg naturlig nok også utviklingen for FRO i USA der bruddet blir utløst ved handel under 25 dollar.Konklusjon:

Selg Frontline ved brudd ned av 178 kroner. For de som vurderer å shorte aksjen vil en naturlig stopp være en ny bevegelse over 180 kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.