Gå til sidens hovedinnhold

Aksje i fokus: TGS-Nopec

I samarbeid med analysetjenesten BullSpike vil iMarkedet presentere analyser av enkeltaksjer, primært basert på teknisk analyse. I dag: TGS Nopec, som ledes av Hank Hamilton

Denne analysen er utarbeidet av Helge Lunde i BullSpike, og representerer ikke nødvendigvis iMarkedets syn. Du finner BullSpikes tjeneste for teknisk analyse her:


BullSpike - rapport

Forfatter: Helge Lunde


Kurs 31.mars 2004: 123,25 kr.


Konklusjon: KjøpBakgrunn:

TGS-Nopec (TGS) ble i første runde ikke spesielt tynget av et litt svakt resultat for Q4 da dette kom i begynnelsen av februar. Ei heller tok markedet spesielt inn over seg de store innsidesalgene medio samme måned. Tvert imot så man aksjen løfte seg til gamle toppnoteringer ved 150 kroner fra både 2 og 3 år tilbake. Men noe av skuffelsen kan nok synes å ha blitt tatt ut under den siste markedssvekkelsen der TGS har underperformet og kommet ned rundt 15% fra toppen.Litt annet bilde ser vi for en av de mest naturlige peers for TGS, som er amerikanske Veritas DGC (VTS). Disse to aksjer er normalt høyt korrelerte. Etter at VTS i månedsskifte kom med sitt positive resultatvarsel og oppjustering av salget for kommende kvartal har man sett en prisdifferanse utvikle seg. Det gir en positiv gravitasjon mot TGS der korrelasjonen mellom disse to aksjer tilsier en tetting av gapet som har oppstått.TGS_Nopec legger frem sitt resultat for Q1 den 6. mai. Styret i TGS-Nopec har foreslått at det ikke skal deles ut utbytte for 2003.Teknisk bilde:

Tilbaketoget i TGS har sendt aksjen inn i sterkt oversolgt terreng og igjen gjort den moden for en motbevegelse. Aksjen finner god støtte fra tidligere bunn (rød linje) i rektangelformasjon ved 122-123 kroner. Støtten er så langt i godt behold etter lite erosjon og bør kunne fungere som et springbrett for en ny bølge opp mot toppen av konsolideringen ved 140 kroner.Volumet har over den siste tilbaketrekningen ned fra 150 kroner falt markert tilbake og handelen har tilnærmet stoppet opp (se chart for TGS under. Volumet vises gråskravert nederst i chartet). Det signaliserer at selgerne som har presset aksjen nedover blir stadig færre og snart er i ferd med å gi seg. Det gir kjøperne igjen god mulighet for å vinne dominansen i aksjen med et påfølgende kursløft som resultat.Teknisk risiko:

Det tekniske bildet har gitt et svakt signal som man skal ta akt om, nemlig det falske utbruddet på oversiden av konsolideringen opp mot toppen i underkant av 150 kroner. Slike falske signal kan noen ganger være innledningen til et trendskifte og vi kan få et direkte brudd ned istedenfor. Årsaken for det ligger gjerne i en enkeltstående nyhet som klart endrer markedets oppfatning av selskapet/aksjen. Noen slik så vi imidlertid ikke i nærheten av vendpunktet. Men vær allikevel svært på vakt dersom TGS skulle falle under støtten og en stop bør plasseres rett i underkant.Konklusjon:

Kjøp TGS. Til tross for faren som ligger i et mulig brudd ned av støtten for TGS, synes risk/reward som såpass attraktiv i aksjen i dag med svært kort vei ned til et stop-loss nivå og med god høyde opp til potensialet. Følg med på kursutviklingen til amerikanske Veritas DGC som vil være en av driverne i en oppgang for TGS.

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene