Gå til sidens hovedinnhold

Aksjon mot feilparkering i sykkelfelt

Trafikkbetjentene har siste uke intensivert kontrollen av sykkelfelt. Hensikten har vært å øke respekten for og sikre trygg fremkommelighet for de som sykler.

Spesielt er det lagt vekt på sykkelfeltene langs Grønland, der både politiet og Trafikketaten mottar mange klager.

Trafikketaten melder at i løpet av de fem dagene kontrollene har pågått har det blitt ilagt 2-300 parkeringsgebyrer.

- Det er flott at vi nå ser en klar tendens til at bilførere unngår å stanse i sykkelfeltene, sier driftssjef Lars Monsen.

De fleste gebyrene er skrevet i lommer og strekninger som er tilrettelagt for å muliggjøre kort stans for varelevering og avstigning. Streng kontroll også av disse få strekningene er helt avgjørende, da ledig plass her gir mulighet for de som har nødvendige ærend.

Nå vil Trafikketaten ha en streng linje ovenfor de som parkerer feil.

Trafikketatens erfaring er at kontrollene må gjennomføres konsekvent og strengt for å oppnå ønsket effekt. Muntlig advarsel for stans i sykkelfelt benyttes unntaksvis. Gebyrileggelse er oftest nødvendig, og det er avgjørende at oppdagelsesrisikoen er stor for å gi syklistene nødvendig respekt og som sikrer dem fri og trygg ferdsel. Syklende skal ikke behøve å svinge ut av sykkelfeltet på grunn av feilparkerte biler, skriver Trafikketaten.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen