Gå til sidens hovedinnhold

Aksla-drapsdømt bruker betenkningstiden

Ålesund/Oslo (NTB-Dag Kjørholt): Den 24 år gamle mannen som mandag ble dømt til 21 års forvaring i Sunnmøre tingrett for drapet på Anja Weløy Aarseth (21), snakket tirsdag med sin forsvarer om dommen og en eventuell anke.

– Han hadde ingen spesielle kommentarer til dommen, men vil nå bruke betenkningstiden på to uker til å bestemme seg for om han vil anke den eller ikke, sa hans forsvarer Per Herman Thori-Aamot til NTB tirsdag.

Samtalen tirsdag var den første han hadde med Paco Dan Danielsen etter at tingrettsdommer Kjetil Gjøen leste opp slutningen om 21 års forvaring med en minstetid på ti år i Ålesund tinghus mandag.

Han har to ukers betenkningstid med frist til 17. mars.

Ingen formildende omstendigheter

Retten fant ingen formildende omstendigheter. «Samlet sett tilsier dette at drapet ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter», heter det i den 16 sider lange dommen.

Domfelte tilsto voldtekt og drap i første avhør. Retten mener likevel ikke det gir rom for straffenedsettelse fordi hans forklaringer ikke har vært prosessbesparende.

Tvert om har han ifølge dommen kommet med en rekke uriktige forklaringer som har gjort etterforskningen unødig omfattende. Fordi han ikke har forklart seg om detaljer knyttet til drapet og voldtekten, har tilståelsen antakelig heller ikke minsket påkjenningene hos de etterlatte nevneverdig, skriver tingrettsdommer Kjetil Gjøen.

Han fikk heller ikke redusert straff for å være lettere psykisk utviklingshemmet i rettspsykiatrisk forstand.

«Her må det også trekkes inn andre forhold, som tiltaltes personlighet og sosiale fungering. Retten konkluderer med at tiltaltes fungering så vidt ligger innenfor anvendelsesområdet for bestemmelsen, noe som innebærer at straffereduksjon bare vil komme til anvendelse i svært begrenset grad», heter det.

Dømt for ransforsøk

24-åringen har ingenting å tape på en anke i og med at han allerede er dømt til lovens strengeste straff.

Dersom han anker, vil det sannsynligvis være enten fordi han ble dømt for et ransforsøk av en kiosk som han hele tiden har nektet for å ha utført, eller for hele straffeutmålingen.

Forsvareren la ned påstand om at hans klient måtte frifinnes for ransforsøket og ellers bli behandlet på mildest mulige måte.

– Dommen oppfattes å være streng. Den endrer ikke det standpunkt at riktig reaksjon anses å være en fengselsstraff, ikke forvaring, sier Thori-Aamot.

Retten peker i dommen på at 24-åringens dyssosiale personlighetsforstyrrelse vurderes som spesielt alvorlig fordi han har lav aggresjonsterskel mot voldsanvendelse kombinert med mangel på empati.

Her trekkes det fram at han ikke har vist noen synbar anger, verken når det gjelder drapet eller voldtekten. «Forstyrrelsen gir seg også utslag i manglende evne til å lære seg sosial atferd gjennom erfaring, veiledning eller som følge av en straffereaksjon. Her er det illustrerende at han ikke klarte å opptre i samsvar med elementære krav til en tiltalt i en alvorlig straffesak, men i stedet viste gjentatt provoserende oppførsel», skriver tingrettsdommeren. (©NTB)

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå