Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Aktor: - Drepte for å skjule voldtekt

Foto: Facebook/privat (Bergensavisen AS)
Sist oppdatert:
Tirsdag avsluttes hovedforhandlingene i Os-drapet med sluttprosedyrer.

En 19-åring fra Os er tiltalt for å ha voldtatt og drept Hilda Feste (98) 1. januar i år.

Aktor Gert Johan Kjelby var først ute med sin prosedyre. Han legger ned påstand om at 19-åringen skal dømmes i henhold til tiltalen.

– Han gjorde drapet for å skjule voldtekten, for å unngå å bli gjenkjent og tatt, sier aktor, ifølge BA.

– Vi trenger ikke å bevise det over enhver tvil, men vi tror at NN aldri vil kunne erkjenne disse handlingene. Til det er fallhøyden for stor.

Les også:

Mange bevis
– Det er helt ugjendrivelig bevis. De kriminaltekniske bevisene knytter NN både til åsted og til handling.

Aktor berømmer politiets krimtekniske arbeid.

– De kriminaltekniske funn blir helt avgjørende for rettens vurdering, sier Kjelby.

– Uten disse funnene er det ikke sikkert at vi hadde funnet gjerningspersonen, med mindre vi hadde hatt en gjerningsperson som hadde meldt seg selv. Det har vi ikke i denne saken.

Tviler på blackout
Kjelby tviler på 19-åringens forklaring om at han ikke husker noe fra drapskvelden, men mener dette uansett ikke er avgjørende.

– Han er fullt strafferettslig tilregnelig for handlinger pegått i selvforskyldt rus, om han husker noe eller ei. Det er nok å bevise handling og bevise selvforskyldt rus. Jeg kunne egentlig stoppet prosedyren der, sier han.

Kjelby peker på at handlingene er utført målrettet ,og at vitner forteller om et alkoholforbruk denne kvelden som var mindre en vanlig for 19-åringen.

Han setter derfor spørsmålstegn ved 19-åringens forklaring om at han ikke husker noe fra drapskvelden.

– Vil han noen gang kunne erkjenne at han har drept og voldtatt en 98-åring? Alt annet enn å påberope total «blackout» ville være seg sosialt selvmord og et karakterdrap. Vil han noensinne kunne erkjenne handlingene?

– En brutalitet som overgår det meste
Aktor mener bevisene er helt ugjendrivelige.

– De kriminaltekniske bevisene knytter NN både til åsted og til handling. Finger- og håndtrykk med høyre hånd på Hilda Festes høyre side er forenlig med de bevegelsene sykepleieren ser.

– NNs DNA er og funnet glidelåsen til Hilda Feste. Han trekker åpenbart av henne buksen.

I tiltalen er det lagt til grunn at handlingene er utført under særdeles skjerpende omstendigheter.

– Handlingen er utført med en brutalitet som overgår det meste, sier Kjelby.

Bekymring
En av de sakkyndige mener at den tiltalte har en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Det kommenterer Kjelby slik:

– Dette gir grunn til bekymring. Likevel, dersom jeg skal predikere en gjentakelse - på et tidspunkt langt frem tid - ligger det et håp om modning hos NN, slik at en tidsbegrenset straff vil være tilstrekkelig.

Aktoratet vil dermed ikke legge ned påstand om forvaring for 19-åringen.

– Etter mitt syn overskygger handlingene i denne saken alle formidlende omstendigheter. Vi kommer ikke utenom om å be tingretten om å dømme NN til fengsel i 21 år, sier Kjelby.

Ber om frifinnelse
Forsvarer Rolf Knutsen vil legge ned påstand om frifinnelse for 19-åringen som er tiltalt for drapet på Hilda Feste (98).

– Han har ikke erkjent disse svært alvorlige handlingene han er tiltalt for. Han har ikke hukommelse rundt de kritiske timene på grunn av en alkoholpåført rus, og får det ikke til stemme med sin person at han skal ha begått disse handlingene. Han kan ikke fatte å begripe at han skal å begått disse handlingene, sier Knudsen i sin sluttprosedyre.

– Det er ikke urimelig at man kjenner seg selv så godt at man vet hva man selv ikke er i stand til å gjøre.

Knudsen erkjenner at det er bevist at tiltalte har befunnet seg på åstedet.

– De tekniske bevisene indikerer at han var på åstedet, men det er ikke nok. Det må bevises utover enhver rimelig tvil at det er han som har utført handlingene, sier Knudsen

– Er det bevist utover enhver rimelig tvil at han har forholdt seg slik som beskrevet i tiltalen? Det er det retten må ta stilling til. Hvis ja, retter vi oss etter aktors påstand.

Kan det ha vært en annen?
Forsvareren mener retten må ta hensyn til at det kan ha vært en annen person som drepte Feste.

– Det kan ikke utelukkes. Kan det ha vært en annen gjerningsperson? Vi har ikke andre tekniske bevis enn to uidentifiserte fingeravtrykk, men ellers peker alle bevisene mot NN. Så ærlig må jeg være, sier Knudsen.

Knudsen peker på flere momenter som han mener setter tvil om skyldspørsmålet. Han fremhever at sykepleieren som bevitnet gjerningsmannen i leiligheten, beskriver en eldre person.

– Hennes beskrivelse passer ikke på tiltalte, sier Knudsen.

Knudsen betviler også de tekniske sporene og viser til at den rettsmedisinske kommisjon har rapportert om alvorlig systemsvikt. En DNA-prøve fikk feil navnelapp, men ble senere rettet.

– Ifølge rettsmedisinsk kommisjon er det påpekt alvorlig systemsvikt. Vi tolker det slik at det ikke dreier som om kun en skrivefeil.

- Var i godt humør
Et ektepar traff den tiltalte like før drapet på Hilda Feste. De beskriver han som sjanglete, men i godt humør. Knudsen mener at det harmonerer dårlig at en så beruset person, og en person som hadde en slik sinnstilstand, bare minutter senere skal ha begått brutal voldtekt og drap.

Påtalemyndigheten har vist til at det har blitt søkt på eldreporno på 19-åringens mobil.

– Han benekter dette. Det beror i så fall på nysgjerrighet. Han har jevnaldrede kjærester. Det er det han foretrekker. De sakkyndige peker heller ikke på en slik dragning.

Enig i streng straff
Knudsen er enig med aktor Gert Johan Kjelby om at handlingene er svært brutale.

– Er han skyldig, er jeg enig i at han må få tett opp til lovens strengeste straff hvis han blir dømt. Der er jeg på linje med aktor.

Han mener likevel at 21 år er for strengt.

– Det er to helt sentrale forhold som spiller inn her. Det ene er hans alder. Han var 18,5 år. Han er også beskrevet av rettspsykiaterne som umoden og at han har et intellektuelt evnenivå som ligger ned mot nedre nivå. Hans IQ er målt til 80, gjennomsnittet er 100. Skal dette få betydning? Svaret mitt er ja. Det må få betydning i en straffeutmåling.

- Gjorde ingenting for å fjerne spor
Ved en eventuell fellende dom mener Knudsen at 19-åringen må få så kort straff som mulig. Han påpeker at forskning viser at soning for yngre personer rammer hardere.

– Alt i hans opptreden i ettertid tyder på at han ikke husker noe. Han gjør ingenting for å fjerne de sporene som finnes i den leiligheten senere. Han opptrer upåfallende blant venner, sier Knudsen.

Selvforskyldt rus fører ikke til at en går straffri i norsk rett. Om 19-åringen blir kjent skyldig, mener Knudsen likevel at tiltaltes «blackout» bør få betydning for en eventuell straffeutmåling.

– Hadde det ikke vært for ruspåvirkningen hadde ikke denne forferdelige gjerningen blitt begått. Skal det få betydning? Ja, mener jeg.

Knudsen ber også om at 19-åringen blir frifunnet for erstatningskravet fra Hilda Festes etterlatte.

Forsvareren legger dermed ned følgende påstand:

– NN frifinnes, subsidiært anses på mildeste måte.

Dom 4. desember
– Jeg bebreider ikke forsvarer for å anføre tiltaltes ønske om full frifinnelse, sier aktor Kjelby.

Volden mot Hilda Feste er i stor grad utført med venstre hånd. Knudsen anmerker at tiltalte er høyrehendt.

Det bestrider ikke aktor.

– Volden er foretatt med venstre, men det er fordi han støtter seg på høyrehånden, sier Kjelby.

Den tiltalte fikk anledning til å ta ordet, men takket nei.

Etter seks dager i retten, ble hovedforhandlingen i Nordhordland tingrett avsluttet tirsdag.

Domsavsigelsen faller i Nordhordland tingrett tirsdag 4. desember klokken 1300.

Dette er saken

  • 1. januar klokken 2137 blir 98 år gamle Hilda Feste funnet død i en eldrebolig i Oshaugen på Osøyro. Funn på stedet gjør at politiet setter i gang full drapsetterforskning.
  • 21. februar blir en 18 år gammel mann pågrepet og siktet i saken. Mannen er bosatt bare 100-150 meter fra Festes bolig, og tekniske spor knytter ham til åstedet. 18-åringen hadde tidligere vært inne til vitneavhør i forbindelse med politiets etterforskning, og avga da frivillig fingeravtrykk og DNA-prøve.
  • 23. juli tar Hordaland statsadvokatembeter ut tiltale mot mannen for drap under særdeles skjerpende omstendigheter.
  • Straffesaken mot den nå 19 år gamle mannen startet i Nordhordland tingrett mandag 12. november. Det er satt av syv rettsdager til saken.

Les flere saker fra Bergensavisen.

Vil du delta i debatten?
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening
(tjeneste under utvikling).

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!