Det er samme straffen som Jensen tidligere er blitt dømt til i tingretten for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj og grov korrupsjon.

Aktor Guro Glærum Kleppe la i sin prosedyre vekt på at Jensen brukte sin stilling som høyt betrodd politileder til å hjelpe Gjermund Cappelen, som var storimportør av hasj.

Les også: Elden ber om utsettelse av Jensen-saken hvis ikke publikum får slippe til

– Det er vanskelig å tenke seg mer ødeleggende enn at en person i posisjon som Erik Jensen tatt imot penger fra en person som Gjermund Cappelen. Han har hele tiden vært ansatt for å bekjempe den typen kriminalitet som Cappelen driver, sa Kleppe.

Millionbeløp

Hun mener at Jensen skal dømmes for medvirkning til import av 13,9 tonn hasj og grov korrupsjon.

Dette sa Eirik Jensen for et par år siden da saken var oppe i Borgarting lagmannsrett:

Påtalemyndigheten ber også om inndragelse av 2,45 millioner kroner som de mener Jensen har fått av Cappelen, men understreker at de mener summen egentlig er på 6,7 millioner kroner.

– For Jensens del er det et grovt svik for tilliten han har hatt i sin stilling, sier Kleppe.

– Ingen formildende omstendigheter

I retten har hun tegnet et bilde av en Eirik Jensen som bortforklarer og er strippet for troverdighet i mye av det han sier.

– Det er ikke noen formildende omstendigheter. Jensen har ikke bidratt til å oppklare saken. Det stiller seg heller motsatt, sa aktor.

Les også: Noen personlige tanker rundt saken mot Eirik Jensen (+)

Saken behandles nå for andre gang i lagmannsretten etter at den forrige avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett fra 2018 ble satt til side av fagdommerne. Rettsforhandlingene er inne i sin siste uke.

Det er innført strenge smittevernstiltak i retten, og som følge av dette er publikum blitt stengt ute fra å følge rettssaken. Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, har protestert mot dette, men protestene er ikke tatt til følge av dommerne. Saken har derfor fortsatt.