OSLO TINGRETT (Nettavisen): Rundt klokken 08.30 ankom tiltalte Laila Anita Bertheussen Oslo tingrett i Oslo.

Rettssaken startet med at aktor, statsadvokat Marit Formo, leste opp alle anklagene mot henne.

Bertheussen nektet straffskyld for alle forholdene.

Tiltalte Bertheussen er iført en rød genser og hvit bluse under, mørk beige bukse, kort hår og briller.

Årsaken til at det ikke tas og vises bilder av Bertheussen er at hun har motsatt seg dette, noe som er en lovfestet rettighet hun har som tiltalt i en straffesak.

Mistenkte ikke Bertheussen

Samboeren til tidligere Frp-justisminister Tor Mikkel Wara er tiltalt for en rekke forhold, deriblant flere brudd mot den alvorlige bestemmelsen som går på trusler mot demokratiet som har en øvre strafferamme på 16 års fengsel.

Hun er også tiltalt for trusler, brudd på brann- og eksplosjonsvernloven og falske anklager ved å få det til å fremstå som at det er andre som har begått et straffbart forhold (se egen faktaboks under om tiltalen).

Under sitt innledende foredrag, der hun gjorde rede for saken, påpekte statsadvokat Formo at det aldri var noen mistanke om at Bertheussen kunne stå bak de straffbare forholdene før etter brannen i bilen til Wara som skjedde 10. mars 2019.

- Det var ingen mistanke om at Bertheussen kunne være gjerningspersonen før kort tid etter bilen i brannen. 14. mars, fire dager etter brannen, ble hun siktet og pågrepet for å ha satt fyr på bilen natt til 10. mars, sa Formo.

- Senere i mars 2019 fikk Bertheussen status som mistenkt i de øvrige sakene.

Formo tok også opp at Bertheussen forklarte seg for politiet som fornærmet i saken ved flere anledninger. Etter at hun ble siktet i saken avga hun tre forklaringer og nektet å stille til flere avhør hos politiet.

- Fant urin på trusselbrev

I to av brevene PST mener Bertheussen har sendt til seg selv og samboer Wara, og til Frp-ekteparet Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjedde, er det gjort et oppsiktsvekkende funn.

- Politiet mener begge brevene er laget 29. januar. Tekniske undersøkelser viser at det var urin på brevet som ble sendt til Wara og Bertheussen, sier Formo.

Hun forteller også at postbudet hadde reagert på skriften på brevet og at hun ikke la det i postkassen til Wara, men i stedet varslet politiet. Brevet ble dermed håndtert av PST.

- Tekniske undersøkelser viser også at det ble funnet urin på brevet til Tybring-Gjedde, sa Formo.

I retten ble det også vist bilder av brevene som begge hadde brennmerker.

Tidligere statsråd og fornærmet i saken, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, reagerte da hun ble kjent med at trusselbrevet hun mottok inneholdt urin.

- Det er ekkelt. Det er også overraskende at det er noe man finner på å gjøre, sier Tybring-Gjedde til Nettavisen.

Tekstinnholdet i brevet gjorde henne skremt.

- Brevet fremkalte frykt, det var jo hensikten, og det gjorde det. Utover dette ønsker jeg ikke å gi flere kommentarer.

I retten kom det også frem at Smines Tybring-Gjedde krever 5000 kroner i erstatning fra Bertheussen. Pengene skal du donere til Norske Redningshunder.

- Det er en symbolsk sum, og det er ikke pengene jeg er opptatt av. Jeg ønsker å påpeke at jeg synes at dette er en uakseptabel handling. Jeg synes det er en tragisk og trist sak og synes ikke det er noe behagelig å være her, sa hun etter rettsdagen.

Det ble også gjort kjent at ektefellen Christian Tybring-Gjedde ikke kommer til å kreve noen erstatning. Bistandsadvokaten til ekteparet, Hermann Skard, gjorde det klart at ingen av hans klienter ønsker å berike seg på saken.

Ifølge påtalemyndigheten var brevet ekteparet mottok egnet til å skremme eller påvirke representer for regjeringen eller Stortinget, noe som er et brudd på straffeloven.

Bertheussen-forsvarer, stjerneadvokaten John Christian Elden, slo kraftig tilbake mot aktoratet i sin kommentar til innledningsforedraget til aktor.

- Det er ikke noe som knytter Bertheussen til saken. Det er ikke gjort DNA-funn eller funn av fingeravtrykk. Saken inneholder ikke noen tilståelser eller forklaringer som tilsier at hun skal ha gjort dette, eller at andre konkrete personer har gjort det, sier Elden.

Han påpekte også at det var gjennomført rundt 264 beslag i saken og utført 179 undersøkelser for å sjekke om det var noe som knyttet Bertheussen til saken.

- Det er også foretatt 40 vitneavhør. PST har brukt det maskineriet de har. Men et fåtall av undersøkelsene indikerer at indisiene i saken kan peke mot Bertheussen.

I retten sa Elden også at forsvarerne til Bertheussen var enig i konklusjonen i nesten alle undersøkelsene, nettopp fordi det ikke kan knytte henne til de straffbare handlingene.

Dette er bevisene til PST

Bertheussen er også tiltalt for trusler mot tidligere Frp-statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde og hennes ektemann, stortingsrepresentant for Frp Christian Tybring-Gjedde.

De har reagert sterkt på truslene de ble utsatt for. Et 30-talls vitner er kalt inn, inkludert Wara, men han trenger ikke å vitne i straffesaken mot sin samboer, men det er ventet at han vil forklare seg i retten.

Nettavisen omtalte forrige helg noen av bevisene Politiets sikkerhetstjeneste mener å ha mot Bertheussen. Det er blant annet:

  • En rød tusj som er funnet i boligen.
  • Data fra helseapp som forteller om bevegelsesmønsteret hennes.
  • Fornærmede Tor Mikkel Waras egen forklaring.
  • Skriftanalyser hvor eksperter slår fast at Bertheussens håndskrift er tilnærmet lik håndskriften i minst ett av trusselbrevene.

I perioden fra 6. desember 2018 til 10. mars 2019 ble Wara utsatt for flere ubehagelige episoder som tagging av ordet «rasist» på husveggen og bilen, brann i bilen og søppelspannet og å ha mottatt trusselbrev (se egen faktaboks under med tidslinjen for alle hendelsene).

Facebook-bilde på vesken

Under rettssaken har Bertheussen valgt å stå ved pulten sin. På bordplaten foran seg har hun en tøyveske med et bilde av seg selv og teksten av en mail fra politiadvokat i PST Thomas Blom.

Fotografiet er det samme Facebook-bildet som er blitt publisert av samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Bertheussen har plassert veska slik at teksten er godt synlig fra plassene der pressefolkene og rettstegnerne sitter.

Teksten som er blåst opp på veska, er skrevet av politiadvokat Thomas Blom i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og lyder slik:

« … i den videresendte mail fra Bertheussen later det til at hun er i den villfarelse at hun aktivt må motbevise sin skyld. En ber forsvarer om å videreformidle at det er påtalemyndighetens oppgave å søke bevis for både skyld og uskyld og at det er påtalemyndigheten som bærer bevisbyrden.»

…«fra Bertheussen later det til at hun er i den villfarelse at hun må aktivt motbevise sin skyld.» er uthevet med rødt.

Aktor: Teaterstykke motiv for handlingene

Noe av bakgrunnen for alle truslene mot Wara er teaterforestillingen «Ways of Seeing», mener PST. Høsten 2018 ble opptak av boligen til Wara vist fra scenen under et teaterstykke. Boligen til ekteparet Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjedde ble også vist.

- Vi mener tiltalte prøvde å få hendelsene mot Wara til å se ut som at det var personer bak Ways of Seeing, eller personer som sympatiserte med dem, som stod bak handlingene, sa Formo i det innledende foredraget.

Ways of Seeing hadde premiere 21. november 2018 og gikk flere ganger på Black Box teater i Oslo. Siste oppsetning var 30. november samme år. Deltakerne i teaterstykket skriver på hjemmesidene at formålet med teaterstykket har vært å kartlegge nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn og skape debatt.

- I stykket ble husene til flere personer, heriblant politikere, vist. Etter påtalemyndighetens oppfatning mener vi at teaterstykket, og enkelte hendelser i etterkant, var motivet til å utføre de handlingene som er i tiltalen, sier Formo.

Hun trekker også frem at Bertheussen og en venninnen var på en av forestillingene lørdag 24. november 2018. Hun og en venninnen filmet deler av forestillingen med mobiltelefoner.

- Det oppstod en situasjon der tiltalte og venninnen gikk underveis, sier Formo.

Wara avviste i sin tid spekulasjoner om at truslene måtte ses i sammenheng med teaterstykket.

Før jul 2018 anmeldte Bertheussen flere av personene i teaterforestillingen. Saken ble senere henlagt.