Årets tall fra helse- og trivselsundersøkelsen blant norske studenter (SHoT) skisserer et nedslående bilde av norske studenters psykiske helse.

Omfanget av selvskading og selvmordstanker er høyt blant studentene. Mellom én av fire og én av fem svarer at de har tenkt seriøst på å skade seg selv eller å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det, ifølge rapporten.

Én av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje og like mange at de har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det.

Nesten halvparten sliter med alvorlige psykiske plager, og over halvparten føler seg ensomme.

– Grusom lesning og vonde tall

SHoT-undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år. Det ble i år gjennomført en tilleggsundersøkelse til SHoT, for å se spesielt på effektene av pandemien på studentenes hverdag og trivsel.

Fra tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 2010, har andelen som oppgir at de har hatt tanker om å ta sitt eget liv i løpet av de siste to ukene, nesten doblet seg.

For elleve år siden gjaldt dette det 8 prosent av studentene, og i 2021 gjelder det 15 prosent.

Les også: Mange henvendelser avvist i psykisk helsevern i fjor

Andelen som sier de sliter med alvorlige psykiske plager, har økt fra 32 prosent i 2018 til 45 prosent i 2021.

– Det er grusom lesing og vonde tall, sa leder Andreas Trohjell i Norsk studentorganisasjon (NSO) da årets resultater ble presentert digitalt mandag.

Undersøkelsen ble gjennomført fra 1. mars til 5. april 2021, litt over ett år ut i koronapandemien.

Andelen som sier de savner noen å være sammen med, føler seg utenfor eller isolert, er økt fra 30 prosent i 2018 til 54 prosent i 2021.

Én av fem skadet seg selv med vilje

I undersøkelsen oppgir 19 prosent å ha søkt hjelp for psykiske plager det siste året.

Det er nesten like mange som oppgir å ha en psykisk lidelse, som 18 prosent sier de har. 12 prosent av studentene sier de lider av depresjon, mens 11 prosent lider av angst.

Ifølge undersøkelsen er selvmeldt omfang av selvskading og selvmordstanker høyt. Én av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje, men det oppgis ikke hva som legges i begrepet selvskading i denne sammenhengen.

– Har nok aldri sett så høye tall

Det er også en markant nedgang i vurderingen av egen fysisk helse. I 2018 sa 79 prosent av studentene at de hadde god fysisk helse. Nå sier 68 prosent det samme.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

Les også: Mer fysisk undervisning for studenter der det er liten smitte

– Vi har nok aldri sett så høye tall i noen andre undersøkelser, sier områdedirektør for psykisk og fysisk helse, Knut Inge Klepp i FHI.

Han sier studenter er en relativt ressurssterk gruppe, men at resultatene fra undersøkelsen er et signal som må tas på alvor.

– Det er en veldig alvorlig tilbakemelding fra veldig mange unge mennesker som har hatt et knalltøft år. Psykisk helse er høyt oppe på min prioriteringsliste, sier høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til NRK.

Digital undervisning tynger

Det har vært en generell økning i psykiske plager blant studenter de siste ti årene. Men økningen i tilleggsundersøkelsen er større enn tidligere.

– Det må tas på største alvor, sier leder for SHoT 2021, Kari-Jussie Lønning, i en pressemelding.

Manglende kontakt med medstudenter og mindre engasjerende forelesninger oppgis som de største utfordringene. Rundt halvparten sier i svarene sine at mer enn 80 prosent av undervisningen har vært digital.

– Stengte campus, mindre bevegelighet og stengte treningssentre kan se ut til å ha påvirket store deler av studentenes helse, både den psykiske og den fysiske, sier Lønning.

Åtte av ti studenter sier den største utfordringen da er mangel på kontakt med medstudenter og faglærer. Hele sju av ti vurderer den digitale undervisningen som dårligere eller mye dårligere sammenlignet med tradisjonell undervisning. Det er særlig de yngste studentene som sliter.

Les rapporten her.