Det er Aftenposten som melder at fram til 1. desember i år har 11.570 asylsaker blitt avgjort, og av disse er 5330 søkere innvilget opphold. Av de sakene som havnet i Utlendingsdirektoratet, har 65 prosent fått opphold, noe som er det høyeste tallet på fire år.

Resultatet er at 2013 blir et rekordår i antall asylsøkere som får permanent opphold.

Årsaken til økningen skal primært være økning i tilstrømningen fra Eritrea, der de fleste søkerne får opphold. Hele 93 prosent av sakene som er realitetsbehandlet fra Eritrea, har ført til opphold.

- Den viktigste forklaringen er at de fleste av asylsøkerne kommer fra land som er preget av krig og konflikt, som Eritrea, Somalia og Syria, hvor en stor andel av søkerne har et behov for beskyttelse, sier fungerende avdelingsdirektør i UDI Vesna Curk til avisen.

Det var flere som fikk opphold isolert setti 1999, da hele 127250 personer fikk opphold, men da var det 8000 kosovoalbanere som fikk midlertidig opphold.

Disse landene har fått flest asyl-ja:

  1. Eritrea: 1926 får opphold
  2. Somalia: 1175
  3. Syria: 646
  4. Afghanistan: 327
  5. Sudan: 326